Kertakäyttögrillit

 

Kertakäyttögrillien käyttö on yleistynyt niiden pienen koon, helppokäyttöisyyden ja edullisen hinnan takia. Grilleistä syntyy hankalasti hävitettävää jätettä ja niihin liittyy vakava tulipalon ja palovammojen vaara. Tulipalon vaaraa lisää kuiva maasto.

 

Tärkein lenkki kertakäyttögrillien turvallisuudessa on grillaaja itse. Seuraavassa on ohjeita kertakäyttögrillin turvalliseen käyttämiseen:

  • Tutustu kertakäyttögrillin mukana tuleviin käyttöohjeisiin ja noudata niitä. 
  • Älä käytä grilliä sisätiloissa (tulipalon ja häkämyrkytyksen vaara). 
  • Kertakäyttögrilliä tulee käyttää vain palamattomalla alustalla. Grillin pohja kuumenee huomattavasti aiheuttaen palovaaran. 
  • Käytä aina grillin mukana tulevaa jalustaa. Jalusta tulee asentaa annettujen ohjeiden mukaisesti. Grillin pohjan on oltava irti alustasta (maasta) useita senttimetrejä. 
  • Kertakäyttögrilli kuumenee voimakkaasti. Älä liikuta grilliä käytön aikana. 
  • Grilliä on valvottava, kunnes se on jäähtynyt kunnolla, niin ettei lapset ja kotieläimet pääse koskettelemaan tulikuumaa grilliä, eikä grilliin lennä esimerkiksi tuulen mukana palavaa materiaalia. 
  • Varmista grillin sammuttaminen kaatamalla runsaasti vettä tai hiekkaa sen päälle niin, että grillihiilet peittyvät kokonaan. 
  • Laita kertakäyttögrilli roska-astiaan vasta, kun olet varmistunut, että grillin sisältö on täysin jäähtynyt. Jäähtyminen kestää useita tunteja.  

 

Jos yleisötilaisuuden järjestäjä on varannut metallisen keräysastian käytettyjen kertakäyttögrillien keräämiseksi, toimita grilli käytön jälkeen astiaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Palovammojen välttämiseksi, jäähdytä grilli ennen sen kuljettamista keräysastiaan. Yleisötilaisuuksissa pitäisi olla varattuna vettä esimerkiksi kastelukannuissa tätä varten.

 

Kuka vastaa kertakäyttögrillin turvallisuudesta?

Tuoteturvallisuuslainsäädännön mukaan kertakäyttögrillin maahantuoja, valmistaja ja myyjä vastaavat siitä, että itse tuote on turvallinen ja että siinä on asianmukaiset kokoamis-, käyttö- ja sytyttämisohjeet sekä varoitusmerkinnät. Käyttöohjeiden ja varoitusmerkintöjen on oltava ymmärrettävällä suomen ja ruotsin kielellä. 

 

Kertakäyttögrillien käyttöä on rajoitettu 1.7.2011 voimaan tulleella uudella pelastuslailla. Siinä kertakäyttögrilli luokitellaan avotuleksi eikä sitä saa käyttää kunnan maalla tai toisten omistamalla maalla ilman maanomistajan lupaa.

 

Muualla verkossa

 

Päivitetty 12.7.2016