Kotipihojen uima-altaat

Uima-altaisiin liittyy vaaratekijöitä, jotka on hyvä tunnistaa. Vaaratilanteita syntyy esimerkiksi silloin, kun altaan käyttäjiä, etenkään lapsia, ei valvota asianmukaisesti tai kun allasta käytetään luvattomasti. Mikäli allas asennetaan asennusohjeiden vastaisesti, saattaa tämä johtaa altaan rakenteen luhistumiseen. Huonosti hoidettu vesi tai väärin annostellut kemikaalit voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjien terveydelle.

 

Kun olet ostamassa uima-allasta

 • Valitse käyttötarkoitusta vastaava allas. Pienille lapsille sopiva allassyvyys on alle 0,3 metriä. Varttuneemmille lapsille sopiva syvyys on alle 0,8 metriä. Tätä syvemmissä altaissa on tarpeen, että lapset ovat uimataitoisia.
 • Tarkista, että uima-altaan mukana on tuoteturvallisuuslainsäädännön edellyttämät suomen- ja ruotsinkieliset kokoamis- ja käyttöohjeet. Ohjeiden tulee olla selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. Asiat tulee esittää johdonmukaisesti ja siinä järjestyksessä, jossa kuluttajan on tarkoitettu toimivan tai voidaan olettaa toimivan.
 • Osta samalla uima-altaaseen sopiva suojapeite ja hanki vedenlaadun ylläpitämiseen tarvittavat kemikaalit ja suodattimet.

 

Asennettaessa otettava huomioon

 • Sijoita uima-allas paikkaan, jossa altaalle on hyvä näkyvyys. Altaan paikka tulisi valita ennen altaan kokoamista ja täyttämistä. Tällä voidaan välttää altaan mahdollinen vaurioituminen sitä siirrettäessä.
 • Asenna uima-allas kivistä, roskista tms. puhdistetulle, vakaalle ja tasaiselle alustalle. Asentaminen kaltevalle tasolle saattaa johtaa altaan rakenteen luhistumiseen.
 • Kokoa uima-allas huolellisesti mukana olevien ohjeiden mukaisesti.
 • Täytä allas käyttöohjeen mukaisesti.

 

Uima-altaan käyttö

 • Käytä uima-allasta käyttöohjeen mukaisesti. Vanhempien tulee valvoa lasten uimista uima-altaassa.
 • Altaan lähellä ei tulisi olla puutarhakalusteita tai muita tavaroita, joita pitkin pieni lapsi voi kiivetä altaaseen.
 • Mikäli allasta varten hankitaan tikkaat, tulisi varmistaa, että ne ovat tukevat ja vastaavat altaan kokoa.
 • Älä mene altaaseen alkoholin vaikutuksen alaisena.
 • Käytä suojapeitettä, kun allas ei ole käytössä. Huom! Suojapeitteen päälle ei saa kiivetä, sillä se ei välttämättä kestä ihmisen painoa.

 

Altaan vedenhuolto

 • Tarkkaile veden puhtautta, sillä puhdas vesi on osa altaan turvallista käyttöä ja käyttöviihtyvyyttä.
  Vaihda vesi säännöllisesti. Veden vaihdon yhteydessä olisi hyvä tarkistaa altaan sisäpinnan puhtaus.
 • Altaiden jokapäiväinen vedenpuhdistus tapahtuu yleensä suodattimen sekä kemikaalien, kuten kloorin, avulla. Suodattimen ja kemikaalien käytössä tulee olla huolellinen sekä noudattaa annettuja ohjeita. Säilytä kemikaalit lasten ulottumattomissa.
 • Altaan peittäminen suojapeitteellä on suositeltavaa jotta vesi pysyy puhtaana.

 

Altaan säilytys

 • Tyhjennä allas aina, kun se on pidemmän aikaa käyttämättä. Näin voidaan ennaltaehkäistä altaan luvatonta käyttöä ja onnettomuuksia eikä vesi pahene.
 • Säilytä altaan käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
 • Varmista, että allas on kuiva ja puhdas ennen kuin se pakataan säilytettäväksi talven yli. Allas tulisi säilyttää kuivassa paikassa.

 

Muualla verkossa

 

Päivitetty 16.2.2012