Ohjelmapalvelut

 

 • Ohjelmapalveluiden (esim. seikkailu- ja elämyspalvelun) tarjoaja on vastuussa siitä, että palvelu on turvallinen. 
 • Ilmoita etukäteen (lomakkeella tai suullisesti) järjestäjälle mahdollisista liikkumisrajoitteista ja sairauksista. Näin järjestäjä voi varautua asiaan ja tarvittaessa muokata ohjelmaa sopivaksi.
 • Älä osallistu temppuun johon et tunne pystyväsi. On järkevää osata kieltäytyä.
 • Sosiaalinen paine saattaa ajaa jotkut tekemään jotakin sellaista, mistä he eivät selviä.
 • Pidä huolta kaveristasi, erityisesti lapsista ja nuorista!
 • Kysy järjestäjältä, voiko lapsesi osallistua. Noudata järjestäjän asettamia ikä- ja kokorajoja! Esimerkiksi huvipuistolaitteessa liian pienikokoinen lapsi saattaa luiskahtaa pois kieppuvasta istuimesta ja pudota.
 • Käytä suojavarusteita! Järjestäjä ei jaa niitä jännityksen lisäämiseksi, vaan suojaamaan sinua ja muita osallistujia.
 • Älä osallistu alkoholin vaikutuksen alaisena! Humalassa yliarvioit kykysi ja tarkkaavaisuutesi on herpaantunut.
 • Toimi järjestäjän antamien ohjeiden mukaan. On parempi kysyä, kuin hosua ja katua!
 • Muista huolehtia elämysseikkailunkin aikana perusturvallisuusasioista, joita ovat muun muassa liikenteessä turvavyön käyttäminen, ajoneuvojen oikea kuormaaminen ja liikennesääntöjen noudattaminen. Älä hyppää suinpäin veteen. Vesillä liikuttaessa käytä pelastusliivejä! Osallistuminen elämysreissulle ei tee kenestäkään kuolematonta!
 • Jos epäilet, voit kysyä palvelun tarjoajalta yrittäjän vastuuvakuutuksesta, vetäjien ammatillisesta osaamisesta (miten hän on hankkinut osaamisensa, mitä kursseja on suorittanut, työkokemus jne.) ja hätätilanteisiin varautumisesta.
 • Ohjaajan välinpitämätön tai ylimielinen suhtautuminen turvallisuuskysymyksiin on vaaran merkki. Ammattitaitoinen ja asiaan vakavasti suhtautuva ohjaaja ei laske leikkiä turvallisuusasioista.
 • Älä toteuta ominpäin temppua, jonka olet nähnyt televisiossa tai ammattilaisen tekemänä. 
  Ammattilaisilla on tempun vaatimat erikoisvälineet ja he huolehtivat turvallisuusjärjestelyistä, vaikka turvallisuustoimet eivät päällepäin näkyisikään tai niistä ei mainittaisi.

Palvelun turvallisuudesta on vastuussa palvelun järjestäjä.

 

Kerro havainnoistasi - autat samalla muita

Jos epäilet, että jokin käyttämäsi tavara tai palvelu voi aiheuttaa vaaraa terveydellesi tai omaisuudellesi ilmoita siitä Tukesiin.

 

 

Muualla verkossa

 

Päivitetty 15.3.2016