Sukelluslaitteet

 

Sukelluslaitteita ovat harrastussukeltamiseen käytettävät hengityslaitteet ja niiden pullot. Sukeltajan on huolehdittava pullojensa säännöllisistä huolloista ja tarkastuksista. Pulloja täytetään kompressoreilla, joita myös koskevat huolto- ja tarkastusvelvoitteet.

 

Uusissa sukelluspulloissa tulee olla CE-merkintä. Muita vaadittuja turvallisuusmerkintöjä ovat

  • valmistajan tiedot
  • valmistusvuosi
  • suurin sallittu täyttöpaine
  • koepaine
  • tilavuus
  • tyhjäpaino ja
  • venttiilin kierremerkintä.

 

Normaalisti sukelluspullon venttiilipään hartian tunnusvärit ovat valkoinen ja musta. Lieriöosa on keltainen. Pulloventtiilissä tulee olla valmistajan tiedot, valmistusvuosi, paine- ja kierremerkintä. Sukelluspullojen hankinnassa on kiinnitettävä huomiota merkintöihin ja kuntoon etenkin, jos kyse on käytettynä tai ulkomailla hankitusta pullosta. Myös pullon ja pulloventtiilin yhteensopivuus on tarkistettava merkintöjen perusteella hankinnan yhteydessä.

 

Seoskaasusukellukseen käytettävät pullot merkitään niiden erottamiseksi tavallisista hengitysilmapulloista. Merkinnät tehdään tarroilla, jotka kertovat mm. seoskaasusta, käyttösyvyydestä ja tarvittaessa happihuollosta. Pullon happipuhtaus ja säännöllinen happihuolto ovat välttämättömiä, jos seoskaasun happipitoisuus on yli 40 %.

 

Sukelluspullot tarkastetaan painelaitteina määräajoin. Tarkastuslaitokset tekevät pullojen määräaikaistarkastukset. Teräs- ja alumiinipulloilla tarkastusväli on 10 vuotta. Määräaikaistarkastukset tehdään tarkastuslaitosten hyväksymissä tarkastuspaikoissa. Määräaikaistarkastuksesta tehdään pulloon tarkastusmerkintä ja pulloon kiinnitetään tarkastuslipuke, jossa ilmoitetaan seuraavan tarkastuksen vuosiluku.

 

Muualla verkossa