Verkkokauppaostaminen

 • Muista, että ulkomaisista verkkokaupoista ostamasi tuotteet eivät välttämättä täytä Suomen/EU:n turvallisuusvaatimuksia.
 • YTJ:stä (www.ytj.fi) ja yrityksen verkkosivuilta voit tutkia, onko verkkokauppa suomalainen: pelkkä fi-pääte ei sitä takaa.
 • Verkkokaupan kautta on mahdollista tehdä hintavertailua ja löytää edullisia tuotteita. Muista kuitenkin, että ”liian” halpa tuote ei verkkokaupassakaan välttämättä vastaa ominaisuuksiltaan odotettua. Ostamalla itselle tuttuja tuotteita/tuotemerkkejä tunnetuista verkkokaupoista teet todennäköisemmin onnistuneet kaupat.

 

 • Tutustu huolellisesti tuotteesta verkkosivuilla annettuihin tietoihin ja kysy lisätietoja kaupan ylläpitäjältä, jos kaikkia tarvittavia tietoja ei ole saatavilla.
 • Kun kuluttaja tilaa tuotteen EU:n ulkopuolelta, EU:n alueelta ei löydy tuotteelle muuta vastuutahoa kuin kuluttaja itse. Mikäli tuote aiheuttaa vahinkoja/häiriöitä, tai jos kuluttaja myöhemmin myy ko. tuotteen eteenpäin, niin kuluttaja on itse vastuussa ko. tuotteesta.
 • Varmista esim:
  • että tuote on CE-merkitty (velvoite koskee mm. sähkötuotteita, koneita, henkilönsuojaimia, leluja sekä kaasu- ja painelaitteita (Lue lisää Tukesin esitteestä)
  • saatko pakkauksen mukana suomen-/ruotsinkieliset käyttöohjeet ja ovatko pakkausmerkinnät kunnossa
  • lelujen ikärajoitukset ja soveltuvuus käyttäjälle

Sähkötuotteiden verkkokaupassa huomioitavaa:

 • sähkötuotteen oikea jännite (230 V)
 • sähkötuotteen oikea pistotulppatyyppi
 • soveltuvuus Suomen olosuhteisiin ulkona käytettävien tuotteiden osalta (mm. pakkasenkestävyys)
 • jos kuluttaja myy eteenpäin käytettyä sähkölaitetta, hän on itse aina vastuussa myymänsä tuotteen turvallisuudesta

Kosmetiikan verkkokaupassa huomioitavaa:

 • Tukes valvoo kosmeettisten valmisteiden myyntiä ja mainontaa myös netissä. Verkkokaupoissa myytäväksi tarjottavien kosmeettisten valmisteiden tulee täyttää samat turvallisuutta ja pakkausmerkintöjä koskevat kansallisen ja EU-kosmetiikkalainsäädännön vaatimukset kuin tavanomaisessa kaupassa tarjottavien valmisteiden silloin, kun tuotteen markkinointi kohdistuu Suomeen (esim. suomenkieliset sivut).
 • Kosmetiikkaa saa myydä ilman viranomaisen myöntämää ennakkolupaa. Jos Suomessa myytävä kosmetiikka ei vastaa EU:n turvallisuusvaatimuksia ja viranomainen saa siitä tiedon, voidaan sen myynti kieltää Suomessa. Verkkokauppaan on kuitenkin hankala puuttua, jos yritys / verkkokaupan ylläpitäjä ei ole sijoittunut Suomeen. Tämän takia kosmetiikan verkko-ostoksilla on oltava erityisen huolellinen.
 • Tilattaessa tuotteita ulkomaisesta verkkokaupasta on hyvä muistaa, etteivät tuotteet välttämättä täytä Suomen ja EU:n lainsäädännön vaatimuksia. Tällöin tuote ei välttämättä myöskään täytä säädösten edellyttämiä turvallisuusvaatimuksia.
 • On hyvä varmistaa ennen ostopäätöksen tekoa:
  • onko verkkokaupassa markkinoitavalla valmisteella edustaja EU:n alueella, joka vastaa valmisteen lainsäädännön mukaisuudesta ja turvallisuudesta sekä myynnin lopettamisesta, jos tuote osoittautuu laittomaksi,
  • sisältääkö tuote sinulle tai esim. lahjan saajalle mahdollisesti allergiaa aiheuttavia ainesosia.
 • Tutustu ennen ostopäätöstä valmisteen ainesosaluetteloon. Verkkokaupassa ainesosaluettelo ei ole aina välittömästi esillä, vaan se voi olla esimerkiksi erillisen linkin välityksellä nähtävillä.
 • Ostopäätöstä ei kannata tehdä pelkkien markkinointiväittämien perusteella. Mainosten yhteydessä tuodaan usein esiin ainoastaan muutamia valmisteen sisältämiä ainesosia. Tällöin loppukäyttäjä ei saa kokonaiskuvaa valmisteen koostumuksesta ja ominaisuuksista, eikä tieto esimerkiksi valmisteen mahdollisesti sisältämistä allergiaa aiheuttavista ainesosista tavoita loppukäyttäjää.

 

Päivitetty 23.10.2017