Kasvinsuojeluaineet

Ohivalinta: 029 5052 + alanumero

 

 

Analyysimenetelmät

 

Marjo Halonen 155

 

Biologisen tehokkuuden arviointi

 

Liisa Hirvonen 040

 

Eläinlääkkeiden ja lääkkeiden
ympäristövaikutusten arviointi

 

Virpi Virtanen 083 


 

Fysikaalis-kemiallisten
ominaisuuksien arviointi

 

Marjo Halonen 155 

GEP-laitosten hyväksyminen

 

Heli Anttila 034
Jouni Rokkanen 100

 

Kansainvälinen
kasvinsuojeluaineyhteistyö

 

 

Eija-Leena Hynninen 049
Päivi Arvilommi 021
Kaija Kallio-Mannila 036
Heini Paloheimo 033

 

Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelma (NAP)  

 

Satu Rantala 013
Päivi Arvilommi 021

 

Kasvinsuojeluaineiden koulutus ja tutkinnot

 

Satu Rantala 013
Eija-Leena Hynninen 049

 

Kasvinsuojeluaineiden jäämät
elintarvikkeissa ja kuluttajaturvallisuus

 

Juha Laakso 075

 

 

Kasvinsuojeluaineiden
myyntimäärätilastot

 

Mervi Savela 022

 

Kasvinsuojeluaineiden
terveysriskien arviointi

 

 

Anita Laakkonen 102
Sirpa Luomahaara 038 
Marika Päällysaho 174

 

Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien arviointi

 

 

Leona Mattsoff 047
Riitta Silvo 073
Virpi Virtanen 083

 

Kasvinsuojeluainelainsäädäntö

 Eija-Leena Hynninen 049
Kaija Kallio-Mannila 036

 

 

Kasvinsuojeluaineiden maksut

 

Eija-Leena Hynninen 049

 

Kasvinsuojeluainerekisteri

 

Mervi Savela 022

 

Kasvitautiaineet ja metsätaloudessa käytettävät aineet

 

Heli Anttila 034

 

Koetoimintaluvat

 

Jouni Rokkanen 100

 

Mikrobiologiset valmisteet         

 

Riitta Silvo 073
Sirpa Luomahaara 038

 

Minor uses

 

Liisa Hirvonen 040

 

Rikkakasviaineiden ja kasvunsääteiden hyväksyminen

 

Liisa Hirvonen 040

 

Rinnakkaisvalmisteet

 

Jouni Rokkanen 100

 

Ruiskujen testaus

 

Satu Rantala 013

 

Torjunta-aineiden kestävän
käytön puitedirektiivi

 

Satu Rantala 013
Päivi Arvilommi 021

 

Tuhoeläinaineiden hyväksyminen 

 

Satu Rantala 013

 

Ympäristölaatunormit

 

Leona Mattsoff 047

 

Valvonta

 

Eija-Leena Hynninen 049

 

Päivitetty 11.1.2016