Kemikaalien markkinavalvonta

Ohivalinta: 029 5052 + alanumero  
   

HUOM!
REACH- ja CLP-neuvonta, p. 0400 393 033

Biosidineuvonta, p. 050 597 6338

 
   

Aineet esineissä (mm. tekstiilit)

 

Elina Vaahtovuo  003

 

Akut ja paristot (ympäristöasiat)

 

Tiia Salamäki 632

 

Biosidit

 

Päivi Karnani 076

 

CLP-asetus (EU); kemikaalien luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

 

 

 

Tarja Karlemo 713
Markus Mäki 175
Jussi Ollikka 086
Päivi Karnani 076

 

Euroopan kemikaaliviraston
valvontafoorumi

 

 

Marilla Lahtinen 048
Mervi Assmann 039

 

Jätelain mukainen pakkausten valvonta

 

Tiia Salamäki 632

 

Kasvinsuojeluaineet

 

Jari Poutanen 053
Satu Rantala 013

 

Kemikaalien vähittäismyynti

 

Jussi Ollikka 086

 

Kosmeettiset valmisteet

 

Terhi Tauriala-Rajala 044

 

Pesuaineasetus (EU)

 

 

Markus Mäki 175

 

POP-asetus (EU)
(pysyvät orgaaniset yhdisteet)

 

Mervi Assmann 039
Jussi Ollikka 086

 

RAPEX

 

Elina Vaahtovuo 003

 

REACH-rajoitukset

 

 

 

Mervi Assmann 039
Elina Vaahtovuo 003
Jussi Ollikka 086

 

REACH-lupamenettely

 

 

Elina Vaahtovuo 003

 

REACH-rekisteröinti

 

Mervi Assmann 039

 

REACH-käyttöturvallisuustiedote ja muu tiedotus
toimitusketjussa

 

Tarja Karlemo 713
Markus Mäki 175


RoHS-direktiivi; vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

 

Tiia Salamäki 632

 

VOC-valvonta
(haihtuvat orgaaniset yhdisteet)

 

Päivi Karnani 076

 

WEEE-direktiivi; sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 

 

Tiia Salamäki 632