Kemikaalien ja kaasujen teollinen käsittely

 
 
Ohivalinta: 029 5052 + alanumero
   
ATEX (olosuhteet, räjähdysvaaralliset tilat)

Teräsmaa Erkki 386
Valanto Tapani 366

 

ATEX (laitteet)

Mustonen Hanna 569

 

Hyväksytyt liikkeet 

 

 • kaasuasennusliikkeet

Rajamäki Merja 518

 • öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeet

Rajamäki Merja 518

 • öljysäiliöiden tarkastusliikkeet

 

Rajamäki Merja 518

Kemikaalisäiliöt, paineettomat

 

Valvisto Tarja 415

 

Kemikaalien käsittely ja
varastointi sekä nestekaasulaitosten
turvallisuusvaatimukset


Ahonen Leena 487
Heinimaa Tanja 657
Ijäs Aki 682
Kononen Hannu 411
Kukkola Timo 358
Lax Sara 122
Pietikäinen Sanna 686
Talvitie Maarit 233
Talvitie Timo 654
Teräsmaa Erkki 386
Valanto Tapani 366

 

Maakaasu

 • lupavaatimukset
 • maakaasu- ja biokaasuputkistojen rakentamisluvat
 • maakaasuvarastojen rakentamisluvat
 • maakaasun tankkausasemien
  rakentamisluvat
 • maakaasuputkistojen käytönvalvoja-
  ilmoitukset
 • muovisten maakaasuputkistojen
  asennusliikkeet

 

Jaskari Arto 149

 

Maankäytön suunnittelu (kaavalausunnot)

Ahonen Leena 487
Valanto Tapani 366

 

Nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimukset

kts. Kemikaalien käsittely ja varastointi


Nestekaasulaitteet (kuluttajatuotteet
ja yksityiskäyttö)

 

Huttunen Seppo 471

 

Onnettomuusilmoitukset


 • vakavat onnettomuudet virka-ajan ulkopuolella
Rantakoski Päivi 359
 • VARO-rekisteri

 

Tulonen Tuuli 671

Painelaitteet

 

Soppela Johanna 585
Kauppinen Markus 519

Pätevyyskokeet

 

kts. Tutkinnot

 

Räjähteiden siirtotodistukset Ahosilta Sanna 249
Ojala Mikko 427
Remes Terttu 203

Räjähteiden tuotevaatimukset, vaarallisuusluokitus
ja maahantuonti

 

Ojala Mikko 427
Ahosilta Sanna 249

Räjähteiden valmistus ja varastointi

 

 

Kukkola Timo 358
Ijäs Aki 682
Talvitie Timo 654
Virtanen Kim 300

 

Tutkintotilaisuudet ja laskutus 

 

Välimäki Marita 230
Remes Terttu 203

 

Tutkinnot (pätevyyskokeiden sisältö)
Talvitie Maarit 233 (kemikaalit, nestekaasu)
Jaskari Arto 149 (maakaasu)
Virtanen Kim 300 (räjähteet)

Vaarallisten aineiden kuljetus
(VAK; kuljetuspakkaukset ja  -säiliöt)

Lehmusmies Simo 055

 

 
Päivitetty 10.1.2017