Oppaat, esitteet


Vasemman reunan palkista löydät oppaamme ja esitteemme toimialoittain. Voit tulostaa oppaan verkkoversion (pdf).

Haku
Aerosolien merkintävaatimukset Aerosolien merkintävaatimukset

Ammoniumnitraatin varastointi maatilalla Ammoniumnitraatin varastointi maatilalla

ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus

ATEX-starttipaketti ATEX-starttipaketti

CE-merkki - valmistajan ilmoitus tuotteen vaatimustenmukaisuudesta CE-merkki - valmistajan ilmoitus tuotteen vaatimustenmukaisuudesta

Hapen turvallinen käsittely ja varastointi

Hengenvaara-esite: Tiedä ennen kuin toimit sähköverkon läheisyydessä Hengenvaara-esite: Tiedä ennen kuin toimit sähköverkon läheisyydessä

Hissillä turvallisesti Hissillä turvallisesti

Ilotulitteet - valmistus, maahantuonti, myynti, varastointi ja käyttö Ilotulitteet - valmistus, maahantuonti, myynti, varastointi ja käyttö

Jalometallituotteet -Valmistus, maahantuonti ja myynti Jalometallituotteet -Valmistus, maahantuonti ja myynti

Kaivosturvallisuussäädökset Kaivosturvallisuussäädökset

Kasvinsuojeluaineiden hävittäminen Kasvinsuojeluaineiden hävittäminen

Kemikaalilaitosten hyvät käytännöt Kemikaalilaitosten hyvät käytännöt

Kemikaalilaitosten yhteistoiminta onnettomuuksien ehkäisemiseksi Kemikaalilaitosten yhteistoiminta onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset

Kemikaaliputkiston turvallisuus (tiivistelmä oppaasta) Kemikaaliputkiston turvallisuus (tiivistelmä oppaasta)

Kemikaalituotevalvonta Tukesissa Kemikaalituotevalvonta Tukesissa

Kiinteistöjen sähkökunnossapito ja määräaikaistarkastukset Kiinteistöjen sähkökunnossapito ja määräaikaistarkastukset

Kiinteän polttoaineen lämmityskattiloiden turvallisuus

Oppaan säädösliitettä on päivitetty 2017.

Kodin sähköturvallisuus Kodin sähköturvallisuus

Kodin sähköturvallisuus- Näin vältät sähköstä johtuvan tulipalon Kodin sähköturvallisuus- Näin vältät sähköstä johtuvan tulipalon

Kosketusallergia - 5 faktaa ja vinkkiä Kosketusallergia - 5 faktaa ja vinkkiä

Kuluttajakemikaalit Kuluttajakemikaalit

Käytä nestekaasua oikein

Muista maakaasulinja - Ohjeita maakaasulinjalla työskenteleville Muista maakaasulinja - Ohjeita maakaasulinjalla työskenteleville

Painelaitteiden kunnossapito

Palavien nesteiden säilytys kaupassa Palavien nesteiden säilytys kaupassa

Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta

Pintakäsittelylaitosten paloturvallisuus

Prosessiturvallisuus ja sen mittaaminen Prosessiturvallisuus ja sen mittaaminen

Suomalaiset jalometallileimat Suomalaiset jalometallileimat

julkaisua voi tilata painettuna versiona

Sähkölaitteiden valmistus, maahantuonti ja myynti Sähkölaitteiden valmistus, maahantuonti ja myynti

Sähköturvallisuuden oma-arviointi.Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille Sähköturvallisuuden oma-arviointi.Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille

Sähköturvallisuus maa- ja puutarhatalouksissa Sähköturvallisuus maa- ja puutarhatalouksissa

Tiivistelmä kosmetiikka-asetuksen velvoitteista Tiivistelmä kosmetiikka-asetuksen velvoitteista

Toimintamalli kemikaalien jatkokäyttäjille - Altistumisskenaariot Toimintamalli kemikaalien jatkokäyttäjille - Altistumisskenaariot

Tukes yleisesite - lyhyt versio Tukes yleisesite - lyhyt versio

Tuotantolaitosten sijoittaminen Tuotantolaitosten sijoittaminen

Tuotteiden käyttöohjeet ja turvallista käyttöä koskevat merkinnät Tuotteiden käyttöohjeet ja turvallista käyttöä koskevat merkinnät

Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

Turvallinen koti lapselle Turvallinen koti lapselle

Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi

Valoa pimeyteen - Joulu- ja koristevalosarjojen turvallinen käyttö Valoa pimeyteen - Joulu- ja koristevalosarjojen turvallinen käyttö