Kuluttajaturvallisuus

Haku
Tuotteiden käyttöohjeet ja turvallista käyttöä koskevat merkinnät Tuotteiden käyttöohjeet ja turvallista käyttöä koskevat merkinnät

CE-merkki - valmistajan ilmoitus tuotteen vaatimustenmukaisuudesta CE-merkki - valmistajan ilmoitus tuotteen vaatimustenmukaisuudesta

Päivitetty 16.11.2016