Biosidit

Biosiasetuksen mukainen menettely

Biosidit

ota yhteyttä "biosinfo @ tukes.fi" 

 

Kansallisen siirtymäajan menettely 

Biosidiset torjunta-aineet

 

Kiinnittymisenestovalmisteet

 

Suojauskemikaalit

 

Biosidisilla torjunta-aineilla, kiinnittymisenestovalmisteilla tai suojauskemikaaleilla tehtävät kokeet

 

Ilmoitus valmisteen luokituksesta ja merkinnöistä (CLP)

 

Tuholaistorjujan tutkinto

Päivitetty 18.8.2017