Onnettomuusilmoitukset

Eri toimialoja koskevissa säädöksissä on säädetty eri viranomaisten ja toiminnanharjoittajien velvollisuuksista ilmoittaa tapahtuneista onnettomuuksista Tukesille.

 

ONNETTOMUUSILMOITUSLOMAKKEET

Huom! Tallenna word-muotoinen lomake ensin omalle koneellesi ja lähetä sen jälkeen täytetty lomake sähköpostilla tai perinteisellä postilla Tukesiin. Mikäli lähetät lomakkeen postitse, huomaathan, että Tukesin Tampereen toimipiste on muuttanut 27.3.2017. Uusi osoite, Yliopistonkatu 38, on päivitetty lomakkeille.

 

1. Kemikaalit, painelaitteet, kaasu, räjähteet, kaivokset

Kemikaalit, painelaitteet, kaasut, räjähteet ja kaivokset

 

2. Vaarallisten aineiden kuljetus (VAK)

Vaarallisten aineiden kuljetus (VAK)

  

3. Sähkö ja hissit

Sähkötapaturmailmoituslomake SL 4 

Anmälan om elolycksfall SL4 

Hissitapaturmailmoitus
 

4. Kuluttajapalvelut

Toiminnanharjoittajan ilmoitus kuluttajapalvelussa sattuneesta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta

 

Tapaturma- tai onnettomuusilmoituksen voi tehdä, vaikka ilmoitusvelvollisuutta ei olisi. Tukes kerää tietoa sattuneista onnettomuuksista ja vaaratilanteista  valvontaa, kehittämistä ja viestintää varten. Saatujen ilmoitusten lisäksi Tukes saa onnettomuustietoa mm. lehdistön kautta sekä pelastuslaitoksilta ja muilta viranomaisilta.  Onnettomuustiedon avulla tunnistetaan olemassaolevia riskejä ja seurataan turvallisuuden kehittymistä. Tietoa hyödynnetään myös Tukesin toiminnan suunnittelussa.

 

Tukesin viestinnässä tavoitteena on jakaa tietoa sattuneista onnettomuuksista, jotta niistä voidaan oppia mahdollisimman laajasti sekä siten ehkäistä vastaavat onnettomuudet jatkossa. Onnettomuuksista julkaistaan kuvauksia Tukesin VARO-rekisterissä. Yritykset voivat hyödyntää onnettomuustietoa esimerkiksi omaan toimintaansa liittyvien riskien arvioinnin osana tai esimerkkitapauksina turvallisuuskoulutuksissa. Kaikki Tukesin julkaisema onnettomuustieto on kerätty tänne.

 

 

Päivitetty 30.10.2017