Kemikaalien ja kaasujen teollinen käsittely

Lomakkeet

Tukesin hinnasto (pdf)

 

Onnettomuusilmoituslomake


Vaaralliset kemikaalit

 

Hyväksytyt liikkeet 
            kaasu-, öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeet ja 
            öljysäiliöiden tarkastusliikkeet

 

 

Kaasut

 

VAK - Vaaralisten aineiden kuljetus

Päivitetty 15.1.2018