Ilotulitteiden maahantuojat

Ilotulitteiden maahantuojan vastuuhenkilön koe

Ilotulitteiden maahantuonnista vastaavan toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 93 §:n mukaisesti ja määrittää ilmoituksessa ilotulitteiden varastointiin soveltuvat varastot, ilotulitteiden laadunvalvontaan ja testaamisen soveltuvat paikka, laitteet ja välineet sekä toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus. Lisäksi palveluksessa tulee olla pätevä vastuuhenkilö, kenen tulee osoittaa pätevyys Tukesin järjestämässä kokeessa.

 

Koeaineisto


Koe on monivalintakoe, jossa on 10 esseetyyppistä kysymystä ja 18 rasti ruutuun tehtävää. Kokeessa saa olla mukana kaikki asiaan liittyvät säädökset, määräykset tai muu koealueeseen liittyvä taustamateriaali (ainoastaan paperinen aineisto, joka on henkilökohtainen).


Koetulokset käsitellään 3 viikon kuluessa. Kokeen maksimipistemäärä on 41 ja alin hyväksytty pistemäärä 29. Todistus tai tieto kokeen hylkäämisestä lähetetään tenttijän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokeeseen osallistumisesta laskutetaan Tukesin hinnaston mukaisesti jälkikäteen (tämänhetkinen maksu on 90 euroa).

 

Yhteystiedot aineiston hankkimista varten


Säädöksiä saa sähköisenä sekä Tukesin että Edita Oy:n sivuilta


Edita Publishing Oy
Myyntipalvelu puh. 020 450 05, fax 020 450 2380
Sähköposti asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
Verkkokirjakauppa www.edita.fi/netmarket

 

Ilmoittautuminen kokeeseen


Koetilaisuuksia järjestetään kaikilla niillä paikkakunnilla, joissa Tukesilla on toimipiste. Kokeisiin tulee ilmoittautua viimeistään 2 viikkoa ennen aiottua koeajankohtaa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse tai puhelimitse
Mikko Ojala, p. 029 5052 427,  etunimi.sukunimi@tukes.fi.

Kokeeseen ei voi osallistua, jos ei ole ilmoittautunut.  

 

Koeajankohdat

  

Helsinki
15.1.2016
11.3.2016
22.4.2016
3.6.2016
Kuopio
15.1.2016
11.3.2016
22.4.2016
3.6.2016

Oulu
15.1.2016
3.6.2016

Rovaniemi
22.4.2016
Tampere
15.1.2016
11.3.2016
22.4.2016
3.6.2016

 

Päivitetty 31.12.2015