Ilotulitusnäytösten järjestäjät

Ilotulitusnäytöksen järjestäjän koe

 

Ilotulitusnäytöksen järjestäjältä edellytetään Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) tehtävää ilmoitusta, jossa esitettävät tiedot on määritetty vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 94 §:ssä, sekä vastuuhenkilön pätevyyden osoittamista Tukesin kokeessa.

 

Koeaineisto


Koe on monivalintakoe, jossa on 13 esseetyyppistä kysymystä ja 10 rasti ruutuun tehtävää. Kokeessa saa olla mukana kaikki asiaan liittyvät säädökset, määräykset tai muu koealueeseen liittyvä taustamateriaali (ainoastaan paperinen aineisto, joka on henkilökohtainen).


Koetulokset käsitellään 3 viikon kuluessa. Kokeen maksimipistemäärä on 42 ja alin hyväksytty pistemäärä 30. Todistus tai tieto kokeen hylkäämisestä lähetetään tenttijän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokeeseen osallistumisesta laskutetaan Tukesin hinnaston mukaisesti jälkikäteen (tämänhetkinen maksu on 90 euroa).

 

Yhteystiedot aineiston hankkimista varten


Säädöksiä saa sähköisenä sekä Tukesin että Edita Oy:n sivuilta


Edita Publishing Oy
Myyntipalvelu puh. 020 450 05, fax 020 450 2380
Sähköposti asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
Verkkokirjakauppa www.edita.fi/netmarket 

 

Ilmoittautuminen kokeeseen


Koetilaisuuksia järjestetään kaikilla niillä paikkakunnilla, joissa Tukesilla on toimipiste. Kokeisiin tulee ilmoittautua viimeistään 2 viikkoa ennen aiottua koeajankohtaa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse tai puhelimitse:
Mikko Ojala, p. 029 5052 427, etunimi.sukunimi@tukes.fi
.
Kokeeseen ei voi osallistua, jos ei ole ilmoittautunut.

 

Koeajankohdat

  

Helsinki
15.1.2016
11.3.2016
22.4.2016
3.6.2016
Kuopio
15.1.2016
11.3.2016
22.4.2016
3.6.2016
Oulu
15.1.2016
3.6.2016
Rovaniemi
22.4.2016
Tampere
15.1.2016
11.3.2016
22.4.2016
3.6.2016

 

Päivitetty 31.12.2015