CE-merkinnän kiinnittäminen

 • Voimmeko käyttää vanhat pakkaukset loppuun?

  Tuotepakkauksemme muuttuvat hitaasti. Voimmeko käyttää vanhoja pakkauksia, joissa ei ole CE-merkintää?

   

  Vastaus:

  Jos standardi määrittää ainoaksi CE-merkinnän kiinnityspaikaksi pakkauksen, merkintä on oltava pakkauksessa. Standardin salliessa CE-merkintä voidaan kiinnittää myös muuhun paikkaan.

   

  Jotkut standardit sallivat suppean ja laajan CE-merkinnän käytön. Tällöin suppea CE-merkintä pakkauksessa riittää ja varsinainen CE-merkintä toimitetaan muulla, standardin sallimalla tavalla.

   

 • Onko CE-merkinnän seurattava tuotetta?

  Toimitamme mursketta erilaisiin kohteisiin. Joskus joudumme jättämään kuorman työmaalle vaikka siellä ei ole vastaanottajaa. Jätämmekö silloinkin CE-merkintä-dokumentin murskekasan päälle?

   

  Vastaus:

  Tällaisessa tapauksessa lienee järkevää toimittaa CE-merkintä kaupallisten asiakirjojen mukana.

   

 • Voiko tuotteen CE-merkitä, vaikkei sille ole yhdenmukaistettua standardia eikä eurooppalaista teknistä arviointia?

  Kilpailija on CE-merkinnyt tuotteensa vaikkei sille ole yhdenmukaistettua standardia eikä eurooppalailaista teknistä arviointia. Voiko näin tehdä?

   

  Vastaus:

  Rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä on mahdollista vain jos tuotteelle on yhdenmukaistettu standardi tai ETA. Myös muiden direktiivien ja asetusten mukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä, ei pelkästään rakennustuoteasetuksen noudattaminen. Tuote voi siis kuulua jonkun muun säädöksen alaisuuteen, joka osoitetaan CE-merkinnällä. Tällaisia säädöksiä ovat esim. pienjännitedirektiivi ja konedirektiivi. Muiden direktiivien ja asetusten noudattaminen on pakollista, jos tuote kuuluu niiden soveltamisalaan.

   

  Kiinnittämällä CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa tuotteen olevan kaiken EU:n yhdenmukaistamislainsäädännön mukaista.

   

Päivitetty 18.6.2013