CE-merkinnän pakollisuus

 • Pitääkö CE-merkityn kokonaisuuden osien olla CE-merkittyjä?

  Valmistamme tuotetta, jolle ei ole harmonisoitua tuotestandardia, mutta jonka valmistuksessa käytämme rakennusosia, joille on harmonisoitu tuotestandardi. Pitääkö nämä osat CE-merkitä?  

   

  Vastaus:

  Olennaista näiden osien suhteen on, onko ne saatettu markkinoille erillisinä tuotteina vai ei.

   

  Jos ostatte osat toiselta valmistajalta, ne tulee olla CE-merkittyjä. Jos taas valmistatte ne itse, tuotetta ei ole saatettu markkinoille eikä CE-merkintää tarvita.

   

  Jos valmistamanne kokonaisuus on yhdenmukaistetun standardin mukainen, se on CE-merkittävä. Vaikka yhdenmukaistettua standardia ei olisikaan, voitte myös CE-merkitä valmistamanne kokonaisuuden. Tällöin kokonaisuuden CE-merkintä kattaa myös sen osat. CE-merkintä on mahdollista ETA-menettelyn kautta tuotteille, joille ei ole harmonisoitua tuotestandardia.

   

  Jos kokonaisuuskin jätetään CE-merkitsemättä, jää viime kädessä rakennusvalvonnan päätettäväksi, miten tuotteen kelpoisuus osoitetaan. Niistä saa lisätietoa Ympäristöministeriön sivuilta.

   

 • Pitääkö tuote CE-merkitä, jos sille on myönnetty ETA?

  Valmistaja A on hakenut tuotteelleen ETAn ja CE-merkitsee tuotteensa. Valmistamme samaa tuotetta A:n luvalla. Onko meidän pakko CE-merkitä valmistamamme tuote? Saammeko CE-merkitä tuotteen saman ETA:n perusteella?

   

  Vastaus:

  Tuotteelle ei siis ole harmonisoitua tuotestandardia, koska sille on myönnetty ETA. Koska ETA on vapaaehtoinen menettely, CE-merkintä ei ole pakollinen.

   

  Jos tuotteelle halutaan CE-merkintä, sille on haettava oma ETA. Tyyppitestejä voi tarvittaessa korvata alkuperäisen tuotteen tyyppitesteillä, jos ensimmäinen valmistaja siihen suostuu.

   

 • Voiko työmaalla valmistetun tuotteen jättää CE-merkitsemättä?

  Valmistamme tuotetta, jolle on harmonisoitu tuotestandardi. Haluaisimme kuitenkin jättää sen CE-merkitsemättä rakennustuoteasetuksen artiklan 5b perusteella, koska valmistamme sen työmaalla. Onko asia OK?

   

  Vastaus:

  Rakennustuoteasetus tosiaan antaa mahdollisuuden jättää tuote CE-merkitsemättä, jos se valmistetaan rakennuspaikalla. Tarkempi määrittely on rakennustuoteasetuksessa artiklassa 5b.

   

  Rakennusvalvonta voi kuitenkin vaatia tuotteen kelpoisuuden osoittamista jollain muulla tavalla, jos tuotetta ei CE-merkitä. Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä antaa tähän lisätietoa.

   

  Kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaviranomaiseen ja sopia kelpoisuuden osoittamismenettelystä jo ennen töiden aloittamista.

   

  Useissa tapauksissa helpoin tapa osoittaa tuotteen kelpoisuus on CE-merkintä.

   

 • Voidaanko "yksilöllisesti valmistettu" tuote jättää CE-merkitsemättä?

  Valmistamme tuotetta, jolle on harmonisoitu tuotestandardi. Tuote suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisesti. Asennamme tuotteet itse. Haluaisimme jättää tuotteen CE-merkitsemättä rakennustuoteasetuksen artiklan 5a perusteella. Onko asia OK?

   

  Vastaus:

  Rakennustuoteasetus tosiaan antaa mahdollisuuden jättää tuote CE-merkitsemättä, jos se on "muu kuin sarjavalmisteinen" ja valmistaja asentaa sen itse. Tarkempi määrittely on rakennustuoteasetuksessa artiklassa 5a.

  Rakennusvalvonta voi kuitenkin vaatia tuotteen kelpoisuuden osoittamista jollain muulla tavalla, jos tuotetta ei CE-merkitä. Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä antaa tähän lisätietoa.

   

  Kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaviranomaiseen ja sopia kelpoisuuden osoittamismenettelystä jo ennen töiden aloittamista.

   

  Useissa tapauksissa helpoin tapa osoittaa tuotteen kelpoisuus on CE-merkintä.

   

Päivitetty 18.6.2013