CE-merkintä markkinoinnissa

 • Kilpailija mainostaa, että CE-merkintä on pakollinen vaikka näin ei ole?

  Valmistamme tuotetta, jolle ei ole olemassa yhdenmukaistettua standardia. Kilpailijamme on kuitenkin CE-merkinnyt tuotteensa ja tuo sen esiin markkinoinnissa. Samassa yhteydessä kilpailija tuo esiin, että CE-merkintä on pakollinen kaikille rakennustuotteille. Voiko näin tehdä? Eihän tuotetta voi CE-merkitä kun ei ole yhdenmukaistettua standardia?

   

  Vastaus:

  Kyllä tuotteen voi CE-merkitä vaikkei yhdenmukaistettua standardia olisikaan. Tällöin tuotteelle pitää olla myönnetty eurooppalainen tekninen arviointi ETA, joka on aina vapaaehtoinen.

   

  CE-merkintä ei kuitenkaan ole pakollinen tuotteille, joille ei ole yhdenmukaistettua standardia. CE-merkintä ei näin ollen ole pakollinen kaikille tuotteille.

   

  Rakennustuotteiden markkinavalvonta kohdistuu suoritustasoilmoituksen sisältämiin tietoihin, CE-merkintään sekä siihen vastaako tuote ilmoitettuja tietoja. Puutteet ja virheet näissä johtavat korjaaviin toimenpiteisiin, äärimmillään tuotteen poistattamiseen markkinoilta takaisinvedon muodossa.

   

 • Kilpailija on CE-merkinnyt tuotteensa väärän standardin perusteella, voiko näin tehdä?

  Valmistamme ulkokäyttöön tarkoitettua tuotetta. Tuotteelle on olemassa yhdenmukaistettu standardi, mutta siinä rajataan käyttö vain rakennusten sisälle. Kilpailijamme valmistaa vastaavaa tuotetta ja on CE-merkinnyt tuotteensa ko. standardin perusteella. Kilpailija markkinoi tuotetta CE-merkittynä. Voiko näin tehdä?

   

  Vastaus:

  Tuotteen aiottu käyttötarkoitus tulee ilmetä suoritustasoilmoituksesta ja mainitun käyttötarkoituksen tulee sisältyä yhdenmukaistetun standardin liitteessä ZA mainittuun käyttötarkoitukseen.

   

  Tuotetta hankkivan tulee tarkistaa, että CE-merkintä ja siihen liittyvä suoritustasoilmoitus koskee nimenomaan sitä käyttötarkoitusta, johon tuotetta ollaan hankkimassa.

   

  Jos ulkokäyttöön tarkoitetulle tuotteelle ei ole olemassa yhdenmukaistettua standardia, tuotteen voi silti CE-merkitä ETA-menettelyn kautta.

   

  Sinänsä CE-merkintä ei kuitenkaan osoita, että tuote soveltuisi mihinkään käyttöön Suomessa. Sen suoritustasoja ja muita ominaisuuksia tulee aina verrata kansallisiin vaatimuksiin.

   

  Rakennustuotteiden markkinavalvonta kohdistuu suoritustasoilmoituksen sisältämiin tietoihin, CE-merkintään sekä siihen vastaako tuote ilmoitettuja tietoja. Puutteet ja virheet näissä johtavat korjaaviin toimenpiteisiin, äärimmillään tuotteen poistattamiseen markkinoilta takaisinvedon muodossa.

   

Päivitetty 18.6.2013