Heijastimet ja henkilönsuojaimet

 • Olen aikeissa aloittaa heijastimien maahantuonnin. Miten voin varmistua siitä, että valikoimamme tuotteet vastaavat heijastavuudeltaan turvallisuusvaatimuksia?

  Jalankulkijaheijastimet ovat henkilönsuojaimia. Jotta niitä voidaan saattaa markkinoille, niiden tulee täyttää henkilönsuojaimille asetetut eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. Suojaimia koskee henkilönsuojaindirektiivi (89/686/ETY), joka on Suomessa saatettu voimaan henkilönsuojaimista annetulla valtioneuvoston päätöksellä (1406/1993). Valtionneuvoston asetuksen kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista (1101/2009) nojalla henkilönsuojainten on täytettävä valtioneuvoston päätöksessä (1406/1993) asetetut vaatimukset. Lisätietoa henkilönsuojaimista löytyy täältä.

   

  Heijastimet tulee ennen markkinoille saattamista tyyppitarkastaa ilmoitetussa laitoksessa (esim. Suomessa Työterveyslaitos). Osoituksena tästä tarkastuksesta sekä tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta tuotteet tulee CE-merkitä. Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) nojalla viranomaiset voivat määrätä poistettavaksi markkinoilta sellaiset henkilösuojaimet, joissa ei ole lainsäädännön edellyttämää CE-merkintää.

   

  Testaustulosten lisäksi tuotteella tulee olla myös ilmoitetun laitoksen antama tyyppitarkastustodistus (EC Type Examination Certificate) sekä valmistajan tai valmistajan valtuuttaman Euroopan talousalueella toimivan edustajan laatima vaatimustenmukaisuusvakuutus (EC Declaration of conformity).

   

  Henkilönsuojaimia, jotka eivät täytä vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) puuttuu tarvittaessa valvonnassaan myynnissä oleviin vaatimustenvastaisiin tuotteisiin (esim. myynninkeskeyttämiset ja takaisinvedot). Jos tuote muistuttaa heijastinta ja sitä voidaan käyttää heijastimena, tulee sen täyttää heijastimille asetetut vaatimukset.

   

  Heijastimia koskee myös standardi ”SFS-EN 13356 Heijastimet ei-ammattimaiseen käyttöön. Testausmenetelmät ja vaatimukset.” Standardeja voi hankkia Suomen standardisoimisliitto SFS ry:stä (www.sfs.fi).

 • Olen myymässä asiakkaalleni Suomessa Aasiassa valmistettuja lasten sadeasuja. Sadeasun selässä on painatus, joka on valoa heijastava. Pitääkö tuotteelle hankkia jotakin sertifikaatteja?

  Lasten sadeasu on tarkoitettu suojaamaan sateelta. Valtioneuvoston päätöstä henkilönsuojaimista (1406/1993) ei sovelleta henkilönsuojaimiin, jotka on suunniteltu ja valmistettu yksityiskäyttöön suojaamaan haitallisilta ilmasto-oloilta, esimerkiksi päähineet, kausivaatetus, jalkineet ja sateenvarjot. Näin ollen sadeasu, jossa on heijastava kuva, ei ole valtioneuvoston päätöksen tarkoittama henkilönsuojain (vrt. heijastin ja heijastinliivi, joiden tarkoituksena on varmistaa, että henkilö erottuu pimeässä ja niiden tulee täyttää eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset, esim. tyyppitarkastus ilmoitetussa laitoksessa ennen markkinoille saattamista). Ko. tuotteella ei siis ole tyyppitarkastusvaatimusta.

   

  Mikäli tuotetta myydään heijastavana sadeasuna ja tuotteessa on heijastavaa materiaalia tai sen kaltaisia materiaaleja, jotka voisivat tuottaa vaikutelman siitä, että tuote korvaisi heijastimen/heijastinliivin eikä tuotetta ole tuotu markkinoille henkilönsuojaimena/tyyppitarkastettu, tulee pakkausmerkinnöistä käydä ilmi, ettei tuote ole henkilönsuojain eikä korvaa heijastinta. Henkilönsuojaimia muistuttavat kulutustavarat eivät saa olla CE-merkittyjä.

   

  Henkilönsuojaimia muistuttavista kulutustavaroista voit lukea lisää täältä.

 • Mikä on riittävä varoitusteksti heijastaviin tuotteisiin? Riittääkö, jos heijastinta muistuttavien tuotteiden pakkauksessa lukee: ”Tuote ei ole heijastin”?

  Heijastimet kuuluvat henkilönsuojainten kategoriaan. Lisätietoa henkilönsuojaimista löytyy täältä. Heijastimia muistuttavilla kulutustavaroilla, kuten maskotilla tai LED-valolla varustetulla avaimenperällä, joilla ei kuitenkaan ole heijastimilta vaadittuja ominaisuuksia, tulee olla tosiasiallinen käyttötarkoitus ja pakkausmerkinnöistä tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

                                                                                                                                                                            

  • tuote ei ole henkilönsuojain (heijastin)
  • tuotteen kauppatavan mukainen nimi
  • käyttötarkoitus
  • varoitus, ettei tuote suojaa käyttäjäänsä millään tavalla (esim. ”Tuotetta ei saa käyttää heijastimena”)
  • valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi
  • tarvittaessa mm. käyttö- ja säilytysohjeet.

   

  Henkilönsuojaimia muistuttavat kulutustavarat eivät saa olla CE-merkittyjä.

   

 • Olen aikeissa aloittaa kanadalaisen merkin jääkiekkovarusteiden edustamisen EU:n alueella. Varusteet on hyväksytty Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Miten minun tulee toimia saadaksemme tuotteisiin tarvittavat hyväksynnät?

   Jääkiekossa käytettävät suojaimet (esim. kypärä ja kasvosuojaimet) ovat henkilönsuojaimia. Jotta niitä voidaan saattaa markkinoille, niiden tulee täyttää henkilönsuojaimille asetetut eurooppalaiset vaatimukset. Suojaimia koskee henkilönsuojaindirektiivi (89/686/ETY), joka on Suomessa saatettu voimaan henkilönsuojaimista annetulla valtioneuvoston päätöksellä (1406/1993). Valtionneuvoston asetuksen kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista (1101/2009) nojalla henkilönsuojainten on täytettävä valtioneuvoston päätöksessä (1406/1993) asetetut vaatimukset.Lisätietoa henkilönsuojaimia koskevasta lainsäädännöstä ja sen vaatimuksista löytyy täältä.

   

  Henkilönsuojaimet on jaettu 3 eri ryhmään, joista ryhmä II sisältää mm. kypärät ja kasvosuojaimet. Ryhmän II henkilönsuojaimet tulee ennen markkinoille saattamista tyyppitarkastaa ilmoitetussa laitoksessa (esim. Suomessa Työterveyslaitos http://www.ttl.fi). Osoituksena tästä tarkastuksesta sekä tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta tuotteet tulee CE-merkitä. Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) nojalla viranomaiset voivat määrätä poistettavaksi markkinoilta sellaiset henkilösuojaimet, joissa ei ole lainsäädännön edellyttämää CE-merkintää.

   

  Testaustulosten lisäksi tuotteella tulee olla myös ilmoitetun laitoksen antama tyyppitarkastustodistus (EC Type Examination Certificate). Lisäksi valmistajan tai hänen valtuuttamansa Euroopan talousalueella toimivan edustajan on laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Myös tästä lisätietoja löytyy Tukesin verkkosivuilta

   

Päivitetty 19.9.2012