Koneet

 • Mitä turvallisuusvaatimuksia minimopoilla ja- mönkijöillä on?

  Minimopo ja -mönkijä ovat pieniä ajoneuvoja, joita ei ole tarkoitettu tieliikennekäyttöön, koska ne eivät täytä tieliikenteeseen tarkoitetun ajoneuvon vaatimuksia.

   

  Minimopot ja- mönkijät on suunniteltava ja rakennettava koneiden turvallisuudesta annetun asetuksen (400/2008, ns. koneasetus) mukaisesti. Asetuksessa on annettu yleisiä turvallisuusvaatimuksia koneiden rakenteelle ja merkinnöille.  Tukes korostaa, että viranomaiset eivät ennakkoon tarkasta minimopojen ja -mönkijöiden turvallisuutta, vaan yritykset ovat vastuussa tuotteidensa turvallisuudesta.

   

  Minimopojen ja -mönkijöiden turvallisuusvalvonta kuuluu Tukesille. Tieliikennekäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja, jotka tulee rekisteröidä, valvoo puolestaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

   

  Minimopojen turvallisuusvaatimuksista löytyy lisätietoa Tukesin verkkosivuilta.

   

  Koneasetus löytyy täältä.

Päivitetty 14.9.2012