Kylmäaineiden myynti

 • Saako kylmäaineita myydä kenelle tahansa?

   Ei. F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita saa myydä vain Tukesin rekisteröimille kylmälaiteliikkeille. Tästä on määrätty F-kaasuja koskevassa EU:n asetuksessa N:o 517/2014.  F-kaasuja, kuten kylmäaineita myyvien yritysten on pidettävä kirjaa aineiden myynnistä. Kirjanpidosta on käytävä ilmi (1) aineen ostajan nimi, (2) pätevyystodistuksen numero sekä (3) myyty aine ja (4) sen määrä. Kirjanpitoa on säilytettävä viiden vuoden ajan ja se on pyydettäessä annettava viranomaisten käyttöön.

   

 • Saako kylmäainetta myydä kertatäyttöisissä säiliöissä?

  Ei. F-kaasua sisältävää kylmäainetta ei saa myydä kertatäyttöisessä säiliössä, koska kylmäainetta pääsisi ympäristöön säiliön hävityksessä. Uudelleentäytettävissä säiliöissä kylmäainejäämä otetaan talteen ennen uutta täyttöä.

 • Kuka valvoo Suomessa kylmäaineiden myyntiä?

  Suomen ympäristökeskus (SYKE) valvoo kylmäaineiden myyntiä EU:n asetuksen N:o 517/2014 toimivaltaisena viranomaisena.