Kylmäaineiden valmistus ja maahantuonti

  • Vaatiiko kylmäaineiden valmistus tai maahantuonti lupaa?

    Maahantuonnilla tarkoitetaan maahantuontia kolmansista maista EU:n alueelle. Uusittu F-kaasuasetus 517/2014 astui voimaan 1.1.2015 kaikissa EU:n jäsenmaissa. Asetus on tuonut uusia rajoituksia ja kiintiöitä  HFC- yhdisteitä valmistaville ja EU:n alueelle tuoville yrityksille. Lisätietoja antaa Suomen ympäristökeskus (SYKE) .

  • Kenelle ilmoitus tehdään Suomessa

    Suomen ympäristökeskus SYKE valvoo kylmäaineiden myyntiä EU:n asetuksen N:o 517/2014  toimivaltaisena viranomaisena. Heihin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse kirjaamo.syke@ymparisto.fi.

  • Mitkä vaatimukset koskevat kylmälaitteiden valmistusta ja maahantuontia?

    Kylmälaitteiden on täytettävä sovellettavien EU:n tuotedirektiivien vaatimukset. Direktiivien vaatimusten täyttyminen osoitetaan CE-merkinnällä. Sovellettavia direktiivejä ovat esimerkiksi pienjännitedirektiivi, sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskeva direktiivi, painelaitedirektiivi ja konedirektiivi.

    Isot paikan päällä koottavat kylmälaitteistot ja -laitokset ovat laitekokonaisuuksia, joille on tehtävä erillinen vaatimustenmukaisuuden arviointi.