Kylmäaineiden varastointi

  • Tarvitseeko kylmäaineen varastointi lupaa?

    F-kaasuja sisältävät kylmäaineet (esim. R134a tai R404A) eivät ole vaarallisia kemikaaleja, joten niiden varastoinnista ei tarvitse tehdä kemikaaliturvallisuuslain mukaista ilmoitusta pelastuslaitokselle.

  • Mitä on huomioitava kylmäaineiden varastoinnissa?

    Kylmäainesäiliöitä on säilytettävä ja käsiteltävä samalla tavoin kuin kaasupulloja. Kylmäainesäiliöt on säilytettävä viileässä, tuuletetussa varastossa ja niitä ei saa päästää kaatumaan. Säiliöitä ei saa säilyttää auringonvalossa tai kuumissa tiloissa taikka syttymislähteiden lähellä. Tyhjien säiliöiden varastoinnissa on noudatettavaa samaa huolellisuutta kuin täysillä säiliöillä.

  • Saako konehuoneessa säilyttää kylmäainesäiliöitä?

    Kylmäkonehuoneessa saa säilyttää vain koneen huoltamisessa tarvittavaa kylmäainetta.