Kulutusmittauslaitteet

 • Mitä vaatimuksia on kiinteistöjen veden, sähkön, kaasun ja kaukolämmön kulutusta mittaaville laitteille?

   

  Mittauslaitelaki vaatii, että ns. kulutusmittauslaitteet eli veden, kaasun, sähkö- ja lämpöenergian kulutusta mittaavien laitteiden tulee täyttää lain vaatimukset, jos niiden antamaa mittaustulosta käytetään laskutuksessa hinnan määrittämiseen. Laskutuskäytössä olevien mittareiden tulee olla joko tyyppihyväksyttyjä, tai niiden tulee olla mittauslaitedirektiivin mukaisia. Hyväksytyn mittarin tunnistaa siinä olevista merkinnöistä.

   

  Laki edellyttää näiltä mittauslaitteilta ennen käyttöönottoa todistetun vaatimustenmukaisuuden lisäksi myös varmennusta käytön aikana, mutta kulutusmittauslaitteiden käyttöä koskeva asetus, jossa varmennusmenettelyt kuvataan tarkemmin, on vasta valmisteilla. Toiminnanharjoittaja eli laskuttaja on vastuussa kulutusmittauslaitteiden luotettavuudesta myös käytön aikana.

 • Taloyhtiömme/huoneistomme vesimittaria ei ole tyyppihyväksytty. Miten pitäisi menetellä?

   

  Vaatimukset täyttävän vesimittarin tunnistaa joko tyyppihyväksyntämerkinnästä tai CE- ja M-merkinnästä. Mikäli laskutuskäytössä oleva vesimittari ei täytä mittauslaitelain vaatimuksia, tulee ottaa yhteyttä laskuttavaan tahoon, yleensä veden toimittavaan vesilaitokseen tai huoneistokohtaisten mittareiden osalta taloyhtiöön, joka vaihtaa mittarin vaatimusten mukaiseen malliin. Vesimittaria, joka ei täytä vaatimuksia, ei saa käyttää vedenkulutuksen laskutukseen.

Päivitetty 30.8.2010