Pakkausten e-merkintä

  • Mitä tarkoittaa pieni e-kirjain valmispakkauksissa?

     

    Pakkauksessa oleva e-merkki tarkoittaa, että pakkaus täyttää e-merkintää koskevan KTM:n valmispakkauspäätöksen (179/2000) vaatimukset: Pakkauksen sisällön määrä on keskimäärin sama kuin nimellismäärä, eikä minkään yksittäisen pakkauksen sisällön määrä alita merkittävästi nimellismäärää. Tarkastuslaitos tarkastaa pakkaajan menettelyt sisällön määrän valvonnan osalta. Tällä merkinnällä varustettujen valmispakkausten vapaata liikkuvuutta EU:n alueella ei saa estää pakkausten sisällön määrää koskeviin säädöksiin vedoten. Pakkausten sisällön e-merkintä perustuu valmispakkausdirektiiviin 76/211/ETY.

  • Millä edellytyksillä pakkaaja voi ottaa e-merkinnän käyttöön?

    Pakkaajan täytyy ottaa pakkauslinjallaan käyttöön menettelyt, joilla varmistetaan, että tuotetut valmispakkaukset täyttävät valmispakkauspäätöksen (179/2000) vaatimukset. Toiminnan aloittamisesta on tehtävä ilmoitus tarkastuslaitokselle, joka tulee 6 kuukauden sisällä tekemään tarkastukset pakkaajan, maahantuojan tai tämän edustajan tiloissa.

Päivitetty 30.8.2010