Polttonestemittarit

 • Miten tulee toimia, jotta maahantuotu öljymittari olisi hyväksytty myös Suomessa?

  Kun öljymittaria käytetään öljymäärän mittaamiseen hinnan määritystä varten, sen tulee täyttää mittauslaitelain vaatimukset. Käyttöön otettavalla öljymittarin tulee joko täyttää mittauslaitedirektiivin vaatimukset tai sillä on oltava voimassaoleva, Suomessa hyväksytty tyyppihyväksyntä ja ensivarmennus.

   

  MIDin mukaisessa mittauslaitteessa on asianmukainen CE-merkintä ja laitteen mukana on valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa valmistaja kuvaa menettelyt, joilla se on varmistanut öljymittarin vaatimustenmukaisuuden. Jos MIDin mukaista merkintää ei ole, on öljymittarilla oltava ennen 30.10.2006 myönnetty, edelleen voimassa oleva tyyppihyväksyntä, jolloin öljymittarille on suoritettava ennen käyttöönottoa tarkastuslaitoksen tekemä varmennus.

   

  Käyttöönoton jälkeen öljymittari varmennetaan käytön aikana säännöllisesti. Varmennusväli on öljymittareille 3 vuotta ja polttonestemittareille 2 vuotta. 

 • Epäilen, että tankkausaseman polttonestemittari näyttää väärin. Mitä voin tehdä?

   

  Jos asiakas epäilee polttonesteen jakelumittarin luotettavuutta, on ensiksi paras ottaa yhteyttä huoltoaseman henkilökuntaan. Polttonesteitä myyvät yhtiöt seuraavat yleensä jakelulaitteiden luotettavuutta tarkemmin kuin lainsäädäntö edellyttää, sillä vikaantuessaan polttonestemittarin antama virheellinen mittaustulos on usein asiakkaan eduksi.

   

  Mikäli asiakas epäilee, ettei jakelumittarin tulos ole luotettava, on ensin pohdittava miksi mittaustuloksen luotettavuutta epäillään. Auton tankin tilavuus ei ole vertailumittauksessa kovin luotettava, sillä sen täyttöaste tankatessa vaihtelee, samoin auton kulutus ajon aikana. Auton tietokoneen kulutuslaskelmat eivät perustu tarkkaan mittaukseen, vaan ovat enemmänkin suuntaa-antavia arvioita.

   

  Auton polttonestetankin todellinen tilavuus on turvallisuussyistä aina suurempi, kuin ilmoitettu tilavuus. Polttonesteet laajenevat voimakkaasti lämmön vaikutuksesta, ja siksi tankissa on aina ns. varatilavuus, jotta lämmön aiheuttamasta laajenemisesta ei tulisi vuotoja tai räjähdysvaaraa. Joskus tämä varatilavuuskin täyttyy tankatessa, näyttää siltä, että tankkiin mahtuu enemmän polttoainetta.

   

  Polttonesteasemien maapinnat ovat lisäksi aina kaltevia, eivät vaakatasossa, ja tämäkin vaikuttaa tankin täyttymiseen. Jos ajoneuvo on pysäköity viettävälle alustalle, voi tankkiin mahtua eri määrä polttoainetta riippuen kallistusasteesta ja kallistuksen suunnasta.

   

  Jos mittauslaitteen viallisuutta epäillään, voi ottaa yhteyttä paikallisen aluehallintoviraston mittauslaitevalvontaan tai Tukesiin.

Päivitetty 30.8.2010