Palovaroittimet

 • Mikä on palovaroittimen odotettu käyttöikä?

  Palovaroittimet ovat kulutuselektroniikkaa. Kulutuselektroniikkakomponenttien ja -kokoonpanojen yleisenä suunnitteluperiaatteena on noin 10 vuoden käyttöikää. Käyttökohteesta riippuen palovaroittimet likaantuvat ajan mittaan ja ne voivat kärsiä myös kosteudesta ja kylmistä lämpötiloista mikä lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää.

   

  Virhehälytysten ehkäisemiseksi ja toimintavarmuuden takaamiseksi palovaroittimet suositellaan uusittavaksi 5-10 vuoden välein enemmistön toimiessa n. 10 vuotta. Palovaroittimia koskevassa yhdenmukaistetussa standardissa EN 14604 on esitetty palovaroittimien merkintöjä ja käyttöohjeita koskevat vaatimukset. Uusissa palovaroittimissa tulee olla valmistuspäivämäärän (tai eränumeron) lisäksi valmistajan suosittelema uusimisajankohta.

   

 • Voiko palovaroittimen kanteen lisätä tarralla tai painamalla maahantuojan logon tai nimen?

  Tarran lisäämisellä voi olla vaikutusta siihen ketä on pidettävä laitteen valmistajana ja vastuullisena sen vaatimustenmukaisuudesta, CE-merkinnästä ja kaikista sitä edeltävistä toimista testauksineen.

   

  Rakennustuoteasetuksen mukaan valmistajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tai antaa suunnitella tai valmistuttaa rakennustuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään. Asetuksen 15 artiklan mukaan maahantuojaa tai jakelijaa pidetään asetuksessa tarkoitettuna valmistajana silloin kun hän tai se saattaa tuotteen markkinoille nimellään tai tuotemerkillään tai muuttaa markkinoille jo saatettua rakennustuotetta siten, että se saattaa vaikuttaa suoritustasoilmoituksen mukaisuuteen. Tällöin maahantuojaan tai jakelijaan sovelletaan 11 artiklan mukaisia valmistajan velvollisuuksia (mm. hankkii tuotteelle ilmoitetun laitoksen myöntämän todistuksen, laatii suoritustasoilmoituksen ja tekniset asiakirjat sekä kiinnittää tuotteeseen CE -merkinnän).

   

  Valtioneuvoston asetuksen (291/2009) mukaan palovaroittimien on täytettävä yhdenmukaistetun standardin SFS-EN 14604 Palovaroittimet vaatimukset. Palovaroittimien vaatimustenmukaisuus osoitetaan rakennustuoteasetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisella CE -merkinnällä.

   

 • Kuka voi vaihtaa sähköverkkoon kytketyn palovaroittimen varavirtalähteenä toimivan pariston?

  Monissa tapauksissa sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien käyttöohjeen mukaan pariston saa vaihtaa vain sähköalan ammattilainen. Palovaroittimen toiminta tulee testata testipainiketta painamalla ja paristo vaihtaa säännöllisesti sekä vaihtaa vanhat palovaroittimet uusiin valmistajan antamien ohjeiden mukaan.

   

  SPEK (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on todennut (linkki sivustolle), että sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien kunnossapidosta vastaa taloyhtiö, kuten se vastaa muistakin rakennuksen sähköjärjestelmistä. Lisätietoa myös oheisesta tiedotteesta.

Päivitetty 15.10.2015