Poistumisvalaistus

 • Mitä tietoja pitää löytyä poistumisvalaistuksen kunnossapito-ohjelmasta? Löytyykö Tukesilta mallia kunnossapito-ohjelmaan?

  Sisäministeriö on antanut 1.1.2006 voimaantulleen asetuksen (805/2005) rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta. Ko. asetuksen 9 §:ssä mainitaan kunnossapidosta seuraavasti:

   

  "Poistumisreittien merkintöjen ja valaistuksen toimintakunnossa pysyminen on varmistettava säännöllisellä kunnossapidolla. Kunnossapidosta huolehtimisesta vastaavat pelastuslain 22 §:n 1 momentin (uudessa  pelastuslaissa (379/2011) 12 §:n 2 mom.) nojalla rakennuksen omistaja ja haltija yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta.

   

  Kunnossapitoa varten on laadittava kunnossapito-ohjelma, jossa selostetaan tarvittavat huoltotoimenpiteet. Tehdyt toimenpiteet merkitään joko kunnossapito-ohjelmaan tai erilliseen päiväkirjaan.

   

  Kunnossapito-ohjelma ja -päiväkirja on pyydettäessä esitettävä alueen pelastusviranomaiselle valvontaa varten.

   

  Tukesilla ei ole mallia kunnossapito-ohjelmaa varten. Ohjelman sisältö on laitteistokohtainen perustuen laitevalmistajan antamiin ohjeistuksiin ja dokumentaatioon.

   

  Sähkötieto ry on julkaissut poistumisvalaistuksesta käsikirjan ST-Käsikirja 36: Poistumisvalaistus. Käsikirjassa on myös kunnossapitoon liittyvä osio. Käsikirjan tilaustiedot löytyvät tästä linkistä. Poistumisvalaistuksesta ja sen järjestämisestä löytyy tietoa osoitteesta: http://www.edilex.fi/tukes/fi/sd/20050805

   

  Poistumisvalaistus-kalvosarja