Sammutuspeitteet

  • Mitä vaatimuksia on sammutuspeitteille?

     

    Sammutuspeitteet ovat pelastustoimen laitteista annetun lain (10/20076) tarkoittamia alkusammutusvälineitä. Pelastustoimen laitteiden tulee olla käyttötarkoitukseensa sopivia ja toimintavarmoja. Laitteiden tulee lisäksi olla ominaisuuksiltaan sellaisia, että niitä voidaan käyttää turvallisesti ja ilman vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Laitteen mukana tulee toimittaa sen asianmukaisessa asentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet. Käyttö-, huolto- ja asennusohjeissa tulee antaa riittävät tiedot laitteen ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta ja turvallisesta käsittelytavasta.

     

    Sammutuspeitteitä koskevista vaatimuksista ei ole säädetty tarkemmin esimerkiksi asetuksella. Standardissa EN 1869 Sammutushuovat on esitetty sammutuspeitteille ja niiden merkinnöille vaatimuksia. Kaikkien tietojen on oltava suomen ja ruotsin kielellä. Merkinnät ja ohjeet ovat standardin mukaisen peitteen säilytyskotelossa valkoisin kirjaimin punaisella pohjalla. Jos merkinnät ja ohjeet eivät ole standardin mukaiset, voivat peitteen ominaisuudet poiketa standardista esitetyistä myös muilta osin.

Päivitetty 6.10.2015