Linkit


Järjestöt, yhteistyöverkostot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
EMC-yhteistyövaliokunta
Finanssialan Keskusliitto
Hätäkeskuslaitos
Kemianteollisuus ry 
Kiinteistöliitto
"Nollatapaturmakampanja" - Kohti turvallista Suomea
Lämmitysenergia Yhdistys
Maakaasuyhdistys
Metrologian neuvottelukunta
Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry
Nou hätä - turvallisuuskampanja peruskoulujen yläasteille
Palopäällystöliitto
PK-yrityksen riskienhallinta
Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys
Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK
       - Piippaako Sinulla -palovaroitinkampanja
Suomen Sammutinhuoltoliikkeiden liitto
Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry
       - SÄHKÖPETO - Sähköpalotutkijan koulutusohjelma
Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus ry
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL
Taloyhtio.net
Teknologiateollisuus ry (ent. MET)
Turvallisuussuunnittelun tietopankki - Rikoksentorjuntaneuvosto
Työsuojelun tietopankki - eurooppalainen verkosto
Työterveyslaitoksen tapaturmasivut
Työturvallisuuskeskus
Öljyalan Palvelukeskus Oy
Öljy- ja biopolttoaineala ry 

Koulutus

ADATO
AEL
Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy
 - SETI OY:n ylläpitämä hakemisto rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidossa tarvittavista erikoisaloilla toimimivista yrityksistä ja toiminnanharjoittajista
Inspecta Oy
Kunnossapitoyhdistys ry

Opiks-Tiimi Oy
POHTO
Savon ammatti- ja aikuisopisto SAKKY
SELEKTA Oy
Sähköinfo Oy


Kuluttaja

ADATO Energia
Plug, socket & voltage by countty - Eri maiden jännitteet ja pistotuplat
Helsingin Energian Energiakeskus, tietoa kodinkoneista
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)
Kodin turvaopas - suojele itseäsi ja muita
Sähköala Koti
Kuluttajaliitto
SUOMI.FI -julkishallinnon palvelut
STEK-info
Taloyhtio.net


Viranomaisia

Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA
Energiavirasto
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish Medicines Agency)
Onnettomuustutkintakeskus
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Sisäasiainministeriö - Pelastustoimi
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA
Suomen ympäristökeskus
Säteilyturvakeskus STUK
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työsuojelun vastuualueet/Aluehallintovirasto
Työterveyslaitos
Viestintävirasto
Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu
Ympäristöministeriö


Tarkastukset, testaukset, standardisoinnit, mittaukset

Suomalaiset ilmoitetut laitokset
Ab Alarm Control Alco Oy
Dekra Industrial Oy
Elspecta Oy Ab
Inspecta Oy
Inspecta Sertifiointi Oy
Inspecta Tarkastus Oy
Intertek ETL SEMKO Oy (ent. NATLABS)
Metalliteollisuuden Standardisointikeskus MET
  - Koneturvallisuusstandardit
Mittatekniikan keskus MIKES
NEMKO PRODUCT SERVICES (ent. EMCEC Oy)
SESKO
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
SGS FIMKO
Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK
Työtehoseura
Valtion teknillinen tutkimuskeskus


Säädökset ja ohjeet

Editan säädöskokoelma Tukesin toimialueelta
Valtion säädöstietopankki -- FINLEX®
Ohjeita koneiden maahantuojille (PDF-tiedosto)


LINKKEJÄ ULKOMAILLE

Kemikaaliturvallisuus

European Chemicals Bureau   Euroopan kemikaalivirasto
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   Ruotsin palovaarallisten ja räjähtävien aineiden viranomainen
Beredskabsstyrelsen Tanskan palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden valvontaviranomainen
Neytendastofa Islannin kuluttajavirasto
Sikkerhedsstyrelsen  Tanskan ilotulitteiden turvallisuudesta vastaava viranomainen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)   Norjan palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden ja painelaitteiden turvallisuusvalvonnasta vastaava viranomainen

 

Mittaaminen

European Cooperation in Legal Metrology WELMEC  Mittaamisen eurooppalainen yhteistyöverkosto
International Organization of Legal Metrology OIML
Mittaamisen kansainvälinen järjestö

 

Painelaitteet

Arbejdstilsynet Tanskan painelaiteviranomainen
Arbetsmiljöverket   Ruotsin painelaiteviranomainen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)   Norjan palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden ja painelaitteiden turvallisuusvalvonnasta vastaava viranomainen
EPERC  Euroopan painelaitetutkimuksen yhteistyöelin
Pressure equipment website of the European Commission Komission painelaitesivut

 

Sähköturvallisuus

Sikkerhedsstyrelsen  Tanskan sähköturvallisuusviranomainen
Elsäkerhetsverket Ruotsin sähköturvallisuusviranomainen
International Electrotechnical Commission (IEC)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Norjan sähköturvallisuus- ym. viranomainen
Viron markkinoilta poisvedetyt sähkötuotteet 


Tarkastukset, standardisoinnit

ASTM  American society for testing and materials
CEOC   Euroopan tarkastuslaitosten yhdistys
CEN European Committee for Standardisation
DIN  Deutsches Institut für Normung e.V.
EOTC - European Organisation for Conformity Assessment
IEEE
ISO  International Organisation for Standardization
Nando Information System EU:n ilmoitetut laitokset sekä EU:n ulkopuolisten maiden laitokset, jotka on nimetty virallisten sopimusten mukaisesti
NSF  Norges Standardiseringsforbund
SFS Suomen Standardisoimisliitto
SIS  Swedish Standards Institute


Turvallisuus, työterveys

Canadian Centre for Occupational Health and Safety
European Safety, Reliability and Data Association (ESReDA)
Major Accident Hazard Bureau  (MAHB) 
Occupational Health and Safety Research Institute (IRSST)
PROSAFE  Eurooppalainen kuluttajatuotteiden turvallisuusviranomaisten yhteistyöryhmä
Safety Link
TÜV Rheinland Product Safety
U.S. Environmental Protection Agency

 

Valvontaviranomaisia

Tehnilise Järelevalve Amet Viron teknologia-alan valvontaviranomainen  

Päivitetty 26.10.2017