Tutkitut onnettomuudet 2006

Keravan ratapihan sähkötapaturma 1.11.2006

Ylitarkastaja Asko Saarela ja turvallisuusinsinööri Sakari Hatakka tutkivat Keravan ratapihalla sattunutta sähköyliasentajan kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa. Työnjohtajana toimiva sähköyliasentaja kiipesi pylvääseen ja joutui liian lähelle jännitteistä muuntajaa syöttävää 25 kV avojohtoa. Hän sai sähköiskun ja putosi maahan. Ensiavusta huolimatta 51-vuotias mies kuoli tapahtumapaikalla.

Tapaturmaan välitön syy oli se, ettei ennen työn aloittamista selvitetty paikan päällä, miten muuntaja ja suurjännitesulake oli kytketty ratajohtoon eikä jännitteettömyyttä todettu kyllin läheltä työkohdetta. Oleellisesti tapaturmaan vaikutti myös se, että turvallisuustoimet tehtiin pelkästään virheellisen sähkökaavion perusteella. Putoamisen syy oli se, ettei käytetty putoamisen estävää pylväsvyötä.

Tutkimusraportti (400 kt)

Päivitetty 12.5.2011