Tutkitut onnettomuudet 2009

Abloy Oy:n pintakäsittelylaitoksen tulipalo 30.1.2009
Abloy Oy:n Joensuun tehtaan pintakäsittelylaitoksella syttyi tulipalo 30.1.2009 noin kello 18. Pintakäsittelylaitos tuhoutui palossa täysin. Yksi työntekijä kävi sairaalassa tutkittavana. Pintakäsittelylaitoksessa olleet kemikaalit sekoittuivat sammutusvesiin. suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuivat sammutusjätevesien mukana ympäristöön levinneistä prosessikemikaaleista. Tulipalon aikana muodostui syaanivetyä, josta ei kuitenkaan todennäköisesti aiheutunut vaaraa lähialueen ihmisille.
Tutkimusraportti (pdf, 13,2 Mt)


Siilinjärven nestekaasuonnettomuus 24.7.2009
Siilinjärvellä sattui heinäkuussa 2009 nestekaasuonnettomuus, jossa kuoli kolme ihmistä. Kesämökillä sattuneen onnettomuuden syynä oli häkämyrkytys. Mökin kaasuliesi oli jäänyt päälle siten, että lieden hana oli auki, mutta näkyvää liekkiä ei ollut. Lieden sisällä kaasu jatkoi palamistaan keltaisella häkää tuottavalla liekillä. Lieden poltin oli sammunut itsestään. Liedessä ei ollut liekinvarmistinta, joka olisi katkaissut kaasun vuotamisen. Mökissä ei ollut häkävaroitinta.

Lieden polttimet olivat olleet väärillä paikoilla siten, että tehopoltin oli vaihdettu normaalin polttimen paikalle.  Tällöin lieden kannen alla oleva liitos sisällä olevaan kaasuputkeen ei ollut tiivis ja vuoto aiheutti polttimen toimintahäiriön. 
Tutkimusraportti


Pedersören sähkötapaturma 27.7.2009
Kokenut sähköasentaja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun työskennellessään 20 kV pylväsmuuntamolla. Kolmen sähköasentajan työryhmä oli asentamassa sähköliittymien etäluennan käyttöönottoon liittyvää laitetta pylväsmuuntajan kanteen. Muuntajan jännitteettömyyttä ei kuitenkaan varmistettu eikä kohdetta työmaadoitettu ennen töiden aloittamista, minkä seurauksena yksi sähköasentajista sai muuntajaa syöttävästä johdosta tappavan sähköiskun. Johdin oli jännitteinen, koska muuntajan pylväserottimen kolmesta vaiheesta yksi ei ollut auennut.
Tutkimusraportti    Olycksutredningsrapport


Kuitu Finland Oy:n räjähdysonnettomuus 2.9.2009
Räjähdysonnettomuus sattui rikkihiilisäiliön pesun yhteydessä ja siinä loukkaantui kaksi ihmistä. Onnettomuuden syynä oli säiliön riittämätön suojatypetys, joka aiheutti rikkihiilipitoisen kaasu-ilmaseoksen räjähdyksen. Räjähdystä edelsi pesusuuttimen iskeytyminen säiliön sisäseinämää vasten.
Tutkimusraportti

Päivitetty 5.11.2013