Tutkitut onnettomuudet 2010

Sähkötapaturma Alajärven sähköasemalla 18.11.2010

Kantaverkon 400 kilovoltin (kV) Alajärvi - Pikkarala itäinen voimajohto oli ollut poissa käytöstä ukkosköysien vaihtotyön ja muiden siirtokeskeytyksen aikana tehtävien huolto- ja korjaustöiden vuoksi.

Mittausta valmistellessaan ja liittäessään mittalaitteen liitosjohdon pistotulppaa jatkojohtokelan pistorasiaan sai Alajärven sähköaseman 400 kV:n kentällä työskennellyt 22-vuotias kytkinlaitosasentaja tappavan sähköiskun mittalaitteen ja sen verkkoliitäntäjohdon kautta purkautuneesta, mitattavaan johtoon latautuneesta jännitteestä.

Tutkimusraportti (pdf, 0,9 mt) 

 

Säiliöräjähdys Arizona Chemicalin Oulun tehtaalla 15.9.2010 

Arizona Chemical Oy:n Oulun tehtaalla sattui säiliöräjähdys alihankkijan työnte-kijöiden tehdessä tulitöitä tislausjäännöksen varastosäiliön uusitulla katolla. Katolla käytettiin kulmahiomakonetta ja hitsauslaitteita, jolloin säiliöön päässyt kaasuilmaseos syttyi räjähdyksenomaisesti. Kaasuilmaseos oli päässyt säiliöön viereisestä säiliöstä hönkäputkea pitkin. Räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui vakavasti. Säiliön katto lensi räjähdyksen voimasta 85 metrin päässä olleen työmaakopin seinään.

Tutkimusraportti (pdf)Räjähdys maakaasuajoneuvojen tankkausasemalla 14.4.2010

Helsingin Malmilla sattui 14.4.2010 maakaasuaajoneuvojen tankkausasemalla räjähdys, jonka syynä oli maakaasun kuivaussäiliön ja maakaasuputken välisen liitoksen irtoaminen ja siitä vuotaneen korkeapaineisen maakaasun syttyminen räjähdysmäisesti. Onnettomuudessa loukkaantui kaksi työntekijää.

Tutkimusraportti (pdf)

 

 

Päivitetty 5.11.2013