Tutkitut onnettomuudet 2012

Tulipalo EURENCO Vihtavuori Oy:n räjähdetehtaalla Laukaan Vihtavuoressa 21.5.2012

EURENCO Vihtavuori Oy:n N-ruutitehtaan kiertomateriaalin gelatinoinnissa syttyi humahdusmainen tulipalo, joka sammui nopeasti sammutinjärjestelmän lauettua. Palossa loukkaantui kaksi työntekijää, joista toisen palovammat olivat vakavia. Palanut materiaali oli eetteri/eetteri-ilmaseos sekä kiertomateriaali. Onnettomuuden vakavuuteen vaikutti sekoitinhuoneen ilman korkea eetteripitoisuus. Tutkinnassa ei saatu täyttä varmuutta syttymissyystä. Syttymisen aiheutti staattinen sähkö tai iskemä.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf, 1 Mt)

 

Investigation report abstract (pdf, 90 kb)

 

Työntekijän kuolema Talvivaara Sotkamo Oy:n tehdasalueella 15.3.2012

Talvivaara Sotkamo Oy:n metallien talteenottolaitoksella Sotkamossa sattui 15.3.2012 onnettomuus, jossa kuoli yksi työntekijä. Onnettomuuden todennäköinen tekninen syy oli esineutraloinnin varastosäiliöön pumpatun kalkkikivilietteen aiheuttama reaktio, jonka seurauksena hiilidioksidia ja rikkivetyä pääsi purkautumaan tehdasalueelle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) havaitsi onnettomuustutkinnassa myös useita muita turvallisuuspuutteita.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf, 3 Mt)

 

Investigation report abstract (pdf, 80 kb)

 

Päivitetty 5.11.2013