Tutkitut onnettomuudet 2013

Suuronnettomuuden vaaratilanne Oy Forcit Ab:n Vihtavuoren tehdasalueella

Tiistaina 9.7.2013 noin klo 22.50 Oy Forcit Ab:n räjähdetehdas Laukaan Vihtavuoressa emulsioräjähdejätettä sisältäneessä IBC-pakkauksessa oli käynnistynyt reaktio. Pelastustoimien alkuvaiheessa arvioitiin, että höyrynnyt pakkaus voi syttyä tuleen tai räjähtää. Tilanteen teki vaaralliseksi se, että pakkaus oli noin 200 muun jätepakkauksen pinossa viiden metrin etäisyydellä räjähdevarastosta. Tapahtumahetkellä suurimpana uhkana pidettiin räjähdystä, jonka vakavat painevaikutukset voivat ulottua noin 1300 metrin etäisyydelle kohteesta. Pelastustoimi päätti evakuoida alueen asukkaat ennen kuin ryhtyy siirtämään ja jäähdyttämään pakkausta sisältäkäsin. Turvallisuuden varmistamiseksi evakuointi laajennettiin koskemaan koko Vihtavuoren 2000 asukkaan taajamaa. Onnistuneiden pelastustoimien jälkeen evakuointi voitiin purkaa samana iltana.

 

Onnettomuustutkintaraportti (pdf, 1 Mt)

Investigation Report Abstract (pdf, 80 kb)

Suuronnettomuuden vaaratilanne Vihtavuoren tehdasalueella -kalvot (ppt, 3 Mt)

PowerPoint slides (3 MB)

 

 

LVI-asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Rovaniemellä

 LVI-asentaja kuoli sähkötapaturmassa Rovaniemellä 6.9.2013. Onnettomuus sattui, kun kaksi LVI-asentajaa oli asentamassa lämminvesivaraajaa omakotitaloon.  Paikalle ei ollut kutsuttu sähköasentajaa, vaikka lämminvesivaraajan asentamiseen liittyi sähkötöitä. Toinen LVI-asentajista ryhtyi itse kytkemään pistoliitintä. Hän ei ilmeisesti tutkinut varaajan asennusohjetta eikä pistoliittimen liitinmerkintöjä. Asentaja teki pistoliittimen kytkennät virheellisesti, minkä seurauksena varaajan runko tuli jännitteiseksi ja asentaja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun.   LVI-asentajalla ei ollut sähköasennuksiin vaadittavaa ammattitaitoa eikä hänen työnantajallaan sähköurakointioikeuksia.

 

 Onnettomuustutkintaraportti  (pdf, 611 kt)

 

Sähköasentajan kuolema Savitaipaleella 

Puolalaisen urakoitsijan asentaja kuoli sähkötyötapaturmassa saamaansa sähköiskuun 400 kV:n voimajohdon asennustyön yhteydessä Savitaipaleella 17.4.2013. Onnettomuus sattui, kun puolalaiset sähköasentajat olivat korjaamassa Yllikkälä-Huutokoski välillä suurjännitejohdon kannatinpylväällä havaittua asennuspoikkeamaa. Ilmajohdon pylväällä työskennellessä työkohde pitää aina ehdottomasti työmaadoittaa. Toimenpide estää sen, etteivät asentajat saa työskennellessään sähköiskua. Savitaipaleella työmaadoitukseen käytettävä väline irtosi, koska sitä ei ollut kiinnitetty johtimeen asianmukaisesti. Johtoon muodostunut ns. latausjännite koitui uhrin kohtaloksi.

 

Työmaan sähkötyöturvallisuuden valvonnassa ja johtamisessa oli puutteita. Esim. sähkötöistä vastuussa oleva sähkötöiden johtaja toimi Ranskasta käsin. Lisäksi puolalaisyritystä ei  löytynyt Tukesin sähköurakoitsijarekisteristä, johon kaikkien Suomessa sähkötöitä tekevien toiminnanharjoittajien pitää rekisteröityä.

 

Onnettomuustutkintaraportti (pdf, I Mt)

 

Summary of the Investigation Report (pdf, 196 kb)

 

Investigation Report (pdf, 2 Mb)

 

 

Päivitetty 20.11.2017