Tutkitut onnettomuudet 2014

 

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella sattunut räjähdys

Fortum Power and Heat Oy:n koekäytössä olevalla pyrolyysilaitoksella Joensuussa sattui torstaina 27.3.2014 räjähdys prosessin nestepintojen voimakkaasta vaihtelusta aiheutuneen alasajon jälkeen. Alasajoon johtaneiden syiden selvittämistä varten pesurin ja lauhduttimen välissä olevan välisäiliön miesluukku avattiin. Ennen luukun avaamista prosessi oli inertoitu typellä. Inertointi oli kuitenkin epäonnistunut, koska lauhduttimessa liian korkealla ollut pyrolyysiöljy oli tukkinut typen suunnitellun reitin, minkä seurauksena typpi pääsi vuotamaan prosessiin kytköksissä olevaan voimalaitoskattilaan. Avatun miesluukun kautta kuumaan prosessiin pääsi happea. Räjähdys tapahtui, kun happi reagoi epäonnistuneen typetyksen seurauksena prosessissa edelleen olleen pyrolyysikaasun kanssa. Räjähdyksessä loukkaantui kolme henkilöä.

 

Onnettomuustutkintaraportti (pdf, 1 Mt)

 

Kalvosarja (pdf, 2 Mt)

 

Investigation Report Abstract (pdf, 70 kb)

 

 

Päivitetty 11.11.2014