Tutkitut onnettomuudet 2016

Kaivinkoneen kuljettajan menehtyminen Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella 15.12.2016

Maanalaisella kaivoksella tapahtui kuolemaan johtanut onnettomuus, kun kaivinkone putosi tasolta 325 tasolle 350. Kaivinkoneella oltiin tekemässä tien kunnostustöitä, kun
urakoitsijan kuljettaja ajoi kaivinkoneen louhoksen räjäytyksen jälkeen syntyneeseen avoimeen reikään. Tapahtumalla ei ollut silminnäkijöitä.
 

 

Työntekijöiden altistuminen väkeville hajukaasuille Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla 7.11.2016

Tuotantolaitoksella tapahtui räjähdys väkevien hajukaasujen keräilyjärjestelmässä 7.11.2016 klo 3.14. Työntekijät altistuivat väkeville hajukaasuille klo 7.26 vaihtaessaan räjähdyksessä vaurioituneita murtolevyjä. Yksi työntekijä jouduttiin viemään sairaalahoitoon.

 

Väkevät hajukaasut sisältävät rikkivetyä, muita rikkiyhdisteitä, metanolia ja tärpättiä. Stora Enso Oyj:n väkevien hajukaasujen käyttöturvallisuustiedotteen mukaan ne ovat erittäin helposti syttyviä, tappavia hengitettynä ja myrkyllisiä nieltynä tai iholle joutuessaan.

 

Onnettomuustutkintaraportti

Kalvosarja: Työntekijöiden altistuminen väkeville hajukaasuille Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla 7.11.2016

Video: Mitä Kemin Veitsiluodon onnettomuudesta opittiin?

Päivitetty 23.3.2017