Yhteenvedot vuoden 2010 onnettomuustiedoista

Julkaistu 17.6.2011

Yhteenvedot sisältävät tiedot vuonna 2010 sattuneista Tukesin vaurio- ja onnettomuustietorekisteriin (VARO) kirjatuista onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Esitettyjä tilastotietoja on täydennetty kalvojen muistiinpano-osasta löytyvillä tarkentavilla ja täydentävillä tiedoilla. Kalvosarjat ovat vapaasti käytettävissä.

 

Kalvosarja (pdf) Kalvot muistiinpanoineen (pdf)
Osa 1 Johdanto Johdanto
Osa 2 Indikaattorit Indikaattorit
Osa 3 Onnettomuudet Onnettomuudet
Osa 4 Prosessiteollisuus Prosessiteollisuus
Osa 5 Vaaralliset kemikaalit Vaaralliset kemikaalit
Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet
Osa 7 Sähkö ja hissit Sähkö ja hissit
Osa 8 Vaarallisten aineiden kuljetus Osa 8 ei sisällä täydentäviä muistiinpanoja
Osa 9 Kaivokset Kaivokset
Päivitetty 20.6.2011