Yhteenvedot vuoden 2013 onnettomuustiedoista

Yhteenvedot sisältävät tiedot vuonna 2013 sattuneista Tukesin vaurio- ja onnettomuustietorekisteriin (VARO) kirjatuista onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Esitettyjä tilastotietoja on täydennetty kalvojen muistiinpano-osasta löytyvillä tarkentavilla ja täydentävillä tiedoilla. Kalvosarjat ovat vapaasti käytettävissä.

 

Kalvosarja (pdf) Kalvot muistiinpanoineen (pdf)
Osa 1 Johdanto  Johdanto
Osa 2 Indikaattorit Indikaattorit
Osa 3 Onnettomuudet Onnettomuudet
Osa 4 Prosessiteollisuus Prosessiteollisuus

Osa 5a Vaaralliset kemikaalit
Osa 5b Maakaasu 
Osa 5c Nestekaasu 
Osa 5d Räjähteet ja ilotulitteet

Vaaralliset kemikaalit 
Maakaasu 
Nestekaasu 
Räjähteet ja ilotulitteet
Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet
Osa 7 Sähkö ja hissit Sähkö ja hissit
Osa 8 Vaarallisten aineiden kuljetus Vaarallisten aineiden kuljetus
Osa 9 Kaivokset Kaivokset