Yhteenvedot vuoden 2015 onnettomuustiedoista

Yhteenvedot vuoden 2015 onnettomuuksista julkaistaan 9.6.2016 mennessä. Alla olevaan toimialaluetteloon lisätään tällöin linkit kalvosarjoihin.

 

Yhteenvedot sisältävät tiedot vuonna 2015 sattuneista Tukesin Vaurio- ja onnettomuusrekisteriin (VARO) kirjatuista onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Kyseessä ei ole virallinen tilasto Suomessa sattuneista kyseisten toimialojen onnettomuuksista, sillä kaikki onnettomuudet eivät tule Tukesin tietoon, ja myös ilmoitusvelvollisuus vaihtelee eri toimialoilla. Sen sijaan lukumäärät pyrkivät antamaan kuvan turvallisuustilanteesta kokonaisuutena. Esitettyjä lukumäärätietoja on täydennetty kalvojen muistiinpano-osasta löytyvillä tarkentavilla ja täydentävillä tiedoilla. Kalvosarjoja kehitetään jatkuvasti. Kalvosarjat ovat vapaasti käytettävissä.

 

Kalvosarja (pdf) Kalvot muistiinpanoineen (pdf)
Osa 1 Johdanto  Johdanto
Osa 2 Indikaattorit Indikaattorit
Osa 3 Onnettomuudet Onnettomuudet
Osa 4 Prosessiteollisuus (2015 osissa 5a-5d) Prosessiteollisuus

Osa 5a Vaaralliset kemikaalit
Osa 5b Maakaasu 
Osa 5c Nestekaasu 
Osa 5d Räjähteet ja ilotulitteet

Vaaralliset kemikaalit 
Maakaasu 
Nestekaasu 
Räjähteet ja ilotulitteet
Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet
Osa 7 Sähkö ja hissit Sähkö ja hissit
Osa 8 Vaarallisten aineiden kuljetus Vaarallisten aineiden kuljetus
Osa 9 Kaivokset Kaivokset