Yhteenvedot vuoden 2016 onnettomuustiedoista

Kalvosarjan kaikki osat julkaistaan kesäkuun 2016 aikana.

 

Yhteenvedot sisältävät tiedot vuonna 2016 sattuneista Tukesin Vaurio- ja onnettomuusrekisteriin (VARO) kirjatuista onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Kyseessä ei ole virallinen tilasto Suomessa sattuneista kyseisten toimialojen onnettomuuksista, sillä kaikki onnettomuudet eivät tule Tukesin tietoon, ja myös ilmoitusvelvollisuus vaihtelee eri toimialoilla. Sen sijaan tavoitteena on antaa kuva kyseisen alan turvallisuustilanteesta. Esitettyjä lukumäärätietoja on täydennetty kalvojen muistiinpano-osasta löytyvillä tarkentavilla ja täydentävillä tiedoilla. Kalvosarjoja kehitetään jatkuvasti. Kalvosarjat ovat vapaasti käytettävissä.

 

Kalvosarja (pdf) Kalvot muistiinpanoineen (pdf)
Johdanto  Johdanto
Onnettomuusindikaattorit Onnettomuusindikaattorit
Yhteenveto onnettomuuksista Yhteenveto onnettomuuksista
Vaaralliset kemikaalit Vaaralliset kemikaalit

Painelaitteet 
Maakaasu 
Nestekaasu 
Räjähteet ja ilotulitteet

Painelaitteet 
Maakaasu 
Nestekaasu 
Räjähteet ja ilotulitteet
Sähkötapaturmat ja sähköpalot Sähkötapaturmat ja sähköpalot
Hissit Hissit
Vaarallisten aineiden kuljetus Vaarallisten aineiden kuljetus
Kaivokset Kaivokset