Biosidit

Biosidiasetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti hyväksytyt biosidivalmisteet

Kemikaalilain 599/2013 mukaisesti hyväksytyt biosidiasetuksen siirtymäajan biosidivalmisteet

Tuholaistorjunnan rekisterit (kemikaalilaki 599/2013)

Rekisterit

Rekisteriselosteet

 

Lomakkeet tuholaistorjunnan rekistereihin ilmoittautumista varten

Päivitetty 18.8.2017