Vaaralliset tuotteet

Markkinavalvontarekisteri sisältää Tukesin päätöksillä tuotteille asetetut myyntikiellot ja palautusmenettelyt viimeisten kolmen vuoden ajalta. Rekisteriin kootaan lisäksi Tukesin edellyttämät yritysten vapaaehtoisesti tekemät vaarallisten tuotteiden palautusmenettelyt, markkinoilta poistamiset ja turvallisuustiedotteet.


Tästä rekisteriin  (marek.tukes.fi)

Päivitetty 29.4.2016