Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO


Tukesin VARO-rekisteriin kerätään tietoa mm. vaarallisiin kemikaaleihin, painelaitteisiin, kaivoksiin, sähkölaitteistoihin ja -laitteisiin sekä hisseihin liittyvistä onnettomuuksista ja vaaratilanteista.


Tukes julkaisee onnettomuuksista sekä tilastotietoa (Yhteenvedot) että tapauskohtaisia onnettomuuskuvauksia (VARO), jotka löytyvät Tukesin onnettomuustietoja-sivulta. Näiden lisäksi sivulta löytyvät muun muassa Tukesin onnettomuustutkintaraportit, onnettomuusilmoituslomakkeet sekä luettelo kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista.

 

Tästä VARO-REKISTERIIN
 

 

 

Päivitetty 18.1.2017