Tietoa meistä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 250 hengen lupa- ja valvontaviranomainen, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta.


Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä.  Tukesin toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukesin toimialoja ovat mm. sähkö ja hissit, kemikaalituotantolaitokset, kaivosasiat, räjähteet, ilotulitteet, painelaitteet, mittauslaitteet, jalometallituotteet, pelastustoimen laitteet, rakennustuotteet, kuluttajaturvallisuus sekä tuotteiden energia- ja ekologinen tehokkuus.


Tukesin tehtäviä ovat myös teollisuus- ja kuluttajakemikaalien ja biosidien tuotevalvontatehtävät, kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi-, hyväksymis- ja valvontatehtävät sekä kemikaalirekisteri. Tukes on kemikaalien tuotevalvonnan kansallinen vastuutaho ja Helsingissä toimivan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tärkeä yhteistyökumppani erityisesti EU:n REACH- ja CLP-asetusten toimeenpanossa.


Tukes toimii kaivoslain (621/2011) mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Kaivosasioita hoidetaan Tukesin Helsingin- ja Rovaniemen-toimipaikoissa.

 

FINAS-akkreditointipalvelu toteaa päteväksi kalibrointi- ja testauslaboratorioita, sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä sekä päästökauppa- ja EMAS-todentajia. FINAS toimii itsenäisenä ja puolueettomana yksikkönä Tukesin organisaatiossa.


Tukes toimii usean ministeriön ohjauksessa. Tukesin hallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Lisäksi TEM sekä LVM, MMM, SM, STM ja YM ohjaavat virastoa yhteistoiminnassa kukin omalla toimialallaan.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa neuvottelukunnan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan tukemaan Tukesin strategista suunnittelua ja edistämään viraston ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 1.2.201531.1.2018.


Tukesin toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä.