Hinnasto

Tukesin hinnasto kattaa:

 

  • viranomaispalvelut (asetus 1579/2015)
  • muut suoritteet, esim. tutkimukset, lausunnot, selvitykset ja koulutukset
    (Tukesin päätös 94/02.04.01/2016)
  • erillislakien perusteella perittävät korvaukset (sähköturvallisuuslaki 410/1996, laki pelastustoimen laitteista 10/2007, painelaitelaki 869/1999, laki jalometallituotteista 1029/2000, jätelaki 646/2011, maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005).

 

Hinnasto pdf-muodossa (103 kt).