Käsittelyajat

 

Hallintopäätösten odotettavissa olevia käsittelyaikoja: 

 

 Luvat ja ilmoitukset Käsittelyaika/pv
 
Kemikaali, nestekaasu, maakaasu ja räjähteet
(kuulutusta ja lausuntoja edellyttävät luvat)
240
Kemikaali, nestekaasu, maakaasu ja räjähteet
(muut luvat ja ilmoitukset)
 80
Kylmälaiteliikkeet 30
Pätevyysarvioinnit 20
Räjähteiden siirtotodistukset 7
Räjähteiden vaarallisuusluokitus  60
Sähkö- ja hissiurakointi  30
Sähkölaitteistot  30
Tutkinnot  20
 Kaivoslain mukaiset luvat  
 Kaivoslupahakemus (ei edellytä YVA-prosessia) 90
 Kaivoslupahakemus (mukana YVA-arviointiselostus ja ELY-lausunto) 180
 Kullanhuuhdontalupa saamelaisalueelle 365
 Malminetsintälupahakemus metsätalousmaalle 120
 Malminetsintälupahakemus Natura-alueelle 365
 Malminetsintälupahakemus saamelaisalueelle 730
 Varausilmoitus malminetsintälupahakemuksen laadintaa varten 20
Biosidit  
Kemikaalilain mukaiset biosidivalmisteen
hyväksymispäätökset (tavallinen)
365
Kemikaalilain mukaiset biosidivalmisteen hyväksymispäätökset
(rinnakkaisvalmisteeksi katsottavat tai vastaavat biosidivalmisteet sekä lisänimen hyväksyminen)
90-180
Koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman hyväksyminen  60
Päätös valmisteella tehtävästä kokeesta 60
Toiminnanharjoittajan lisääminen tutkinto- ja yritysrekisteriin 30
Tuholaistorjuntapätevyyden/erityistutkinnon suorittamisen lisääminen rekisteriin 30
Tutkinnon vastaanottajan hyväksyminen 60
Kasvinsuojeluaineet  
Kasvinsuojelun hätätilanteet  60
Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaaja 60
Koulutuksen järjestäjä  60
Laajennus vähäiseen käyttötarkoitukseen (minor use) 365
Lupa testata biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta 420
Lupa tutkimus- ja koetoimintaa varten  60
Luvan muuttaminen (esim. käytön laajennus) 365
Tutkinnon järjestäjä 60
EU:n kasvinsuojeluaineasetuksen (1107/2009) mukaiset käsittelyajat  
Rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskeva lupa 45+10
Valmisteen hyväksyminen (esim. vastavuoroinen hyväksyminen) 120
Vyöhykearviointi 365