KemiDigi-hanke kokoaa kemikaalitiedon yhteen paikkaan

KemiDigi-hankkeen tavoitteena on sujuva palvelu. Tulevaisuudessa yritys hoitaa kemikaaleihin liittyvät ilmoitusvelvoitteet KemiDigin kautta, ja tiedot ovat yhdessä paikassa kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla.

 

Yritykset  hyötyvät, sillä aikaa säästyy. Tällä hetkellä tietoja täytyy toimittaa erillisinä ilmoituksina monille eri viranomaisille. Myös viranomaiset hyötyvät, sillä KemiDigin ansiosta käytettävissä olevat kemikaalitiedot ovat ajan tasalla. Lisäksi viranomaiset voivat suunnata valvontaansa entistä paremmin riskiperusteisesti.

 

KemiDigi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Hankkeella tavoitellaan monia hyötyjä niin yritysten, viranomaisten kuin koko yhteiskunnankin kannalta.

 

hallituksen kärkihankkeet -logoKoko yhteiskunta hyötyy, kun kemikaaliturvallisuus paranee.

Yritykset ja viranomaiset valmistelevat

Valmistelussa on mukana eri viranomaisten ja yritysmaailman edustajia.

 

Ensimmäisten pilottien on tarkoitus alkaa vuoden 2017 lopulla. Tavoitteena on, että järjestelmä olisi täydessä käytössä vuonna 2020.

 

KemiDigin ytimen muodostaa kemikaalitieto, jota tällä hetkellä kerätään Tukesin ylläpitämään kemikaalituoterekisteriin.

 

 

 

Lisätietoja:

Minna Valtavaara

Päivitetty 25.4.2018