Neuvottelukunta

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Turvallisuus- ja kemikaa­liviraston (Tukes) neuvottelukun­nan toimikaudeksi 1.2.2015—31.1.2018 (laki 1261/2010, 5 §).

Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea Tukesin strategista suunnittelua ja edistää viraston ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä. Neuvottelukunta asetetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Neuvottelukunnan kokoonpano (suluissa varajäsenet):

 

Puheenjohtaja:

Yljohtaja Pekka Timonen

(Kaupallinen neuvos Tomi Lounema)

Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Varapuheenjohtaja:

Osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi

(Osastopäällikkö Leo Suomaa)

Sosiaali- ja terveysministeriö

 

Jäsenet:

 

Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio

(Rakennusneuvos Teppo Lehtinen)

Ympäristöministeriö

 

Maatalousylitarkastaja Tove Jern

Maa- ja metsätalousministeriö

(Johtaja Risto Timonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus)

 

Yli-insinööri Kirsi Rajaniemi

Sisäministeriö

(Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen,
Satakunnan pelastuslaitos / Suomen pelastusjohtajat -yhdistys)

 

Valvontajohtaja Samy Gardemeister

Tulli

(Johtaja Kaarina Myyri-Partanen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto)

 

Ylijohtaja Päivi Hentunen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

(Johtava lakimies Tuula Sario, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry)

 

Toimitusjohtaja Mika Richardt

SGS Fimko Oy

(CEO Laura Apilo, Teknologian tutkimuskeskus VTT)

 

Puheenjohtaja, laboratorionjohtaja Janne Nieminen

Akkreditointiasiain valtuuskunta / Tullilaboratorio

(Professori Jouni Kivistö-Rahnasto, Tampereen teknillinen yliopisto)

 

Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

(Johtaja Juha Pyötsiä, Kemianteollisuus ry)

 

Ryhmäpäällikkö Mia Nores

Teknologiateollisuus ry

(Asiantuntija Eeva Ruokonen, Kaivosteollisuus ry)

 

Ympäristöjohtaja Esa Nikunen

Helsingin kaupungin ympäristökeskus

(Kemikaaliasiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb, Kaupan liitto ry)

 

Päälakimies Timo Koskinen

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

(Sopimusalavastaava  Taru Reinikainen,
Ammattiliitto PRO / Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry)

 

Varapuheenjohtaja, dosentti Sirkku Manninen

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

(Johtaja Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus)

 

Pääjohtaja Kimmo Peltonen

(Johtaja Juha Karjalainen)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

 

Lakimies Rainer Pätsi

(Turvallisuusinsinööri Tarja Valvisto)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Henkilöstön edustaja

 

Päivitetty 21.6.2016