Tukesin virka- ja työehtosopimukset

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

 

Tukesin voimassa olevat hallinnonalakohtaiset tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

 

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Tukesin lupaa.

 

VES 322351

 

Tarkentava virka- ja työehtosopimus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palkkausjärjestelmästä
Sopijaosapuolet: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Allekirjoituspvm: 3.4.2012
Voimassaolo: Jatkuva

 

• Liite: Pöytäkirja sopimusten uudistamista ja yleiskorotusta koskevasta neuvottelusta
Allekirjoituspvm: 6.2.2014
Voimassaolo: Jatkuva

 

• Liite: Pöytäkirja yleiskorotusta koskevasta neuvottelusta
Allekirjoituspvm: 6.3.2015
Voimassaolo: Jatkuva

 

• Liite: Pöytäkirja yleiskorotusta koskevasta neuvottelusta
Allekirjoituspvm: 18.11.2015
Voimassaolo: Jatkuva

 

Tarkentava virka- ja työehtosopimus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palkkausjärjestelmästä tehdyn sopimuksen muuttamisesta
Sopijaosapuolet: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Allekirjoituspvm: 13.5.2013

 

Tarkentava virka- ja työehtosopimus lomarahan maksamisesta Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa
Sopijaosapuolet: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Allekirjoituspvm: 8.5.2012

 

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES-asiakirjat:

Netran välilehti VES/TES

 

Keskustason virka- ja työehtosopimukset:

Valtiovarainministeriön kotisivut